המרכז לחקר החברה החרדית – אודות
ראשי >> 
אודות

אודות

המגזר החרדי בישראל נתון בשנים האחרונות בתנופת התפתחות והתרחבות בכמה מישורים: הדמוגרפי, הציבורי, הפוליטי והתרבותי. השפעתו של מגזר זה ניכרת ברבדים שונים של החברה הישראלית, והוא מציב בפניה אתגרים המעוררים דיון ציבורי נרחב. התמורות הפוקדות את החברה החרדית אינן פוסחות על תהליכים פנימיים המתרחשים בתוכה בתחומי הצריכה, התעסוקה, היזמות הכלכלית, הלימודים המקצועיים והאקדמיים וההשתתפות האזרחית. לנוכח כל אלה ולנוכח התחזיות הצופות התעצמות רבה בהיקפה, בכוחה ובהשפעתה של החברה החרדית, עולה הצורך במחקר מדעי של חברה זו ובדיון ציבורי בסוגיות שונות הנוגעות לה.

 

מטרות

המרכז לחקר החברה החרדית פועל כאשכול מחקרים במכון ירושלים לחקר ישראל. הוא  משמש זירת מחקר ודיון ציבורי ומתמקד בהיבטים השונים של החברה החרדית בישראל. המטרה היא לסייע במימוש הפוטנציאל הכלכלי והתרבותי הגלום בחברה זו ולהבין טוב יותר את מניעיה וצרכיה. המרכז מבקש לשמש בית-ועד לחוקרי החברה החרדית – הבאים הן מתוכה והן מחוצה לה – ולאפשר מפגשים בין אנשי מחקר, מבצעי מדיניות ונציגי הקהילות החרדיות. 

נושאים למחקר ולדיון

המרכז לחקר החברה החרדית הציב לעצמו קשת רחבה של אתגרים מחקריים הנוגעים לחברה החרדית: קבוצות-תרבות, תהליכים דמוגרפיים וחברתיים, הבדלים בין-קהילתיים, חינוך יסודי, לימודים תורניים, השכלה גבוהה ומקצועית, תעסוקה, בינוי ודיור, שכונות וערים חרדיות, הרגלי צריכה, דפוסי תרבות, פנאי ותרבות, התנהגות פוליטית ודפוסי תקשורת.

דרכי פעולה

המרכז לחקר החברה החרדית פועל במגוון של דרכים: ייזום ופרסום מחקרים; עריכת כנסים העוסקים בנושאים הנוגעים לחקר חברה החרדית; הצמחת חוקרים וחוקרות, בעיקר מקרב הציבור החרדי, על ידי מלגות מחקר ועידוד פרסומי מחקר; מפגשים של פורום חוקרי החברה החרדית (רכז: אסף מלחי);  הוצאה לאור של כתב עת מחקרי בשם חקר החברה החרדית (עורך: פרופ' עמירם גונן); קיום במה לדיון פתוח בשם שיח חרדים (עורך: הרב בצלאל כהן);  הקמת מאגר ביבליוגרפיה מוערת של פרסומים מחקריים על החברה החרדית ( עורך: ד"ר שלמה טיקוצ'ינסקי); בניית מאגר נתונים על החברה החרדית (עורכת: ד"ר מאיה חושן).

קהלי יעד

המרכז מעמיד את ממצאיו ומחקריו לרשות קשת רחבה של גורמים ואישים שפעילותם נוגעת לחברה החרדית, מושפעת ממנה או מבקשת להשפיע עליה: קובעי ומבצעי מדיניות ברמה הארצית והמקומית, גופים הפועלים בקרב האוכלוסייה החרדית, מעסיקים הבוחנים אפשרות להעסקת חרדים, חוקרים המבקשים להרחיב דעת על החברה החרדית וכלי-תקשורת המבקשים להסתייע בידע מחקרי על האוכלוסייה החרדית בישראל.

הגופים המייסדים

המרכז הוקם על ידי שני גורמים שותפים: מכון ירושלים לחקר ישראל, והמכון החרדי למחקרי מדיניות.

הצוות המנהלי

ראש המרכז - פרופ' עמירם גונן; 

 

הוועדה המייעצת

פרופ' עוז אלמוג מאוניברסיטת חיפה, ד"ר דניאל גוטליב, סמנכ"ל למחקר במוסד לביטוח לאומי, הרב יעקב גוטרמן, ראש עיריית מודיעין-עלית, מר ראובן גורבט, ראש תחום חרדים בתב"ת (הג'וינט), ד"ר נרי הורוביץ מחברת אגורא, הרב אהרון זילבר מ'מכלול' (חסידות בעלז), ד"ר לי כהנר ממכללת אורנים, ד"ר נסים ליאון מאוניברסיטת בר-אילן, נעמי פרל ממכון מנדל, ד"ר ישי פרנקל, סמנכ"ל מחקר ופיתוח בחברת 'אינטל' ירושלים, העיתונאי יונתן רוזנבלום, פרופ' יוסף שלהב מן המרכז האקדמי ירושלים ואוניברסיטת בר-אילן וד"ר אהוד שפיגל מן הקרן לירושלים והמרכז הבין-תחומי.

כללי

כותרת

עוד מידע