המרכז לחקר החברה החרדית – חדשות ואירועים

חדשות ואירועים

09.02.2015

פורסם עדכון במאגר הביבליוגרפי


לנוכחיותכם, לאחרונה עלה עדכון של הפריטים במאגר הביבליוגרפי וכעת יש בו מעל 1000 פריטים. מוזמנים למצור הפניות לטקסטים רלוונטים למחקריכם ואולי גם את קבצי המחקרים עצמם.

01.10.2014

התפתחותם של מחקרי מדיניות אודות החרדים בישראל


תחום מחקרי מדיניות על חרדים הוא תחום ייחודי. במחקר חדש סוקר מלאכי קרנצלר את חשיבות והתפתחות תחום ידע זה, ובוחן את הזיקות בין ידע זה לבין המחקר האקדמי "הטהור" אודות חרדים. 

 

כללי

כותרת

עוד מידע