המרכז לחקר החברה החרדית – חדשות ואירועים

חדשות ואירועים

15.02.2018

כנס מגמות שינוי בחינוך החרדי ייערך בג' ניסן, 19.3


מגמות שינוי בחינוך החרדי: 19.3.2018, ג' ניסן התשע"ח, 9:00 - 14:00

במרכז הכנס עמדו שני מחקרים בתחום חקר החברה החרדית שעוסקים במגמות ושינויים במערכת החינוך הפורמלי במגזר החרדי: חוויות ומסקנות ממיזם "מפקחים כותבים", וממצאי סקר אודות תפיסות על לימודי חול והגשה לבגרות בישיבות תיכוניות. הכנס מתקיים בתמיכת פדרציית ניו יורק. 

החלק הראשון של הכנס הציג את מיזם "מפקחים כותבים", שמתבסס על שורת מחקרים אותם ביצעו מפקחי המחוז החרדי של משרד החינוך בהנחיית חוקרים מטעם המרכז לחקר החברה החרדית של מכון ירושלים. המפקחים הרצו על תהליך העבודה שלהם ועל ממצאיהם העיקריים.

החלק השני של הכנס עסק בנושא ישיבות תיכוניות חרדיות. בכנס הוצגו ממצאי הסקר שנערך, על פיהם 59% מהחרדים לא שוללים אפשרות שבנם ילמד בישיבה המגישה לבגרות. הביקוש בציבור החרדי לישיבות חרדיות המשלבות לימודי חול והגשה לבגרות הולך וגובר. 

לפרטים נוספים אודות האירוע באתר מכון ירושלים למחקרי מדיניות

לעיקרי הדברים -סיכומי ההרצאות

 לאירוע בפייסבוק

01.10.2014

התפתחותם של מחקרי מדיניות אודות החרדים בישראל


תחום מחקרי מדיניות על חרדים הוא תחום ייחודי. במחקר חדש סוקר מלאכי קרנצלר את חשיבות והתפתחות תחום ידע זה, ובוחן את הזיקות בין ידע זה לבין המחקר האקדמי "הטהור" אודות חרדים. 

 

כללי

כותרת

עוד מידע