המרכז לחקר החברה החרדית – כנס: התפתחויות ומגמות בחברה החרדית בישראל
ראשי >> 
אודות >> 
כנסים >> 
כנס: התפתחויות ומגמות בחברה החרדית בישראל

כנס: התפתחויות ומגמות בחברה החרדית בישראל

תמונות

וידאו

קבצים להורדה

לאלבום התמונות המלא

בכנס חגגנו לכבודו של פרופ' עמירם גונן בהגיעו לגיל 80!
-------
מכון  ירושלים לחקר ישראל, המרכז לחקר החברה החרדית
בסיוע הפדרציה היהודית בניו-יורק
ערך כנס על התפתחויות ומגמות בחברה החרדית בישראל

יום שלישי, ז' בחשון תשע"ו   20 באוקטובר 2015
אולם טדי קולק, מכון ירושלים לחקר ישראל, רחוב רד"ק 20, ירושלים
בשיתוף עם:
המחוז החרדי של משרד החינוך, האגודה לקידום החינוך, ג'וינט ישראל-תבת ועמותת נטיעות

סדר יום:
14:30-14:00    התכנסות

15:00-14:30    דברי פתיחה: 
מר מאיר קראוס, מנכ"ל מכון ירושלים לחקר ישראל           
מר מאיר שמעוני, מנהל המחוז החרדי, משרד החינוך
מר איתן מורן, מנכ"ל האגודה לקידום החינוך
הרב בצלאל כהן, ראש ישיבת חכמי לב 
 
15:50-15:00    מושב ראשון: התפתחויות ומגמות בחינוך החרדי לבנות  
דר' ענת בארט, מכללה ירושלים (יו"ר)
גב' פייגי כהן, המחוז החרדי, משרד החינוך: 
הטמעת מיזמים חדשים בחינוך היסודי החרדי
גב' רחל סולימן, המחוז החרדי במשרד החינוך: 
תהליכים ומגמות בחינוך העל-יסודי   החרדי לבנות

17:00-15:50    מושב שני: התפתחויות ומגמות בישיבות התיכוניות החרדיות 
הרב מנחם בומבך, ראש המדרשה החסידית (יו"ר)
דר' לטם פרי-חזן, אוניברסיטת חיפה: 
השפעת משפט החינוך על בתי הספר החרדיים באנטוורפן: לקחים לישראל 
הרב בניהו טבילה, המחוז החרדי במשרד החינוך: 
חינוך תיכוני לבנים חרדיים: תמונת מצב, מגמות ואתגרים
הרב בצלאל כהן, ראש ישיבת 'חכמי לב': 
התפתחויות בקרב הישיבות התיכוניות העיוניות

17:30-17:00    הפסקה

18:20-17:30    מושב שלישי: התפתחויות ומגמות בקרב נשים חרדיות 
פרופ' מנחם פרידמן, אוניברסיטת בר-אילן (יו"ר)
דר' בלה ליוש, מכללה אורות ישראל: 
דפוסי פנאי של נשים חרדיות
גב' חיה גלבוע, מכון שלום הרטמן:  
עובדות חרדיות בשוק ההיי-טק הישראלי

19:10-18:20    מושב רביעי: התפתחויות ומגמות במרחב המגורים החרדי
פרופ' יוסף שלהב, אוניברסיטת בר-אילן והקריה האקדמית אונו בירושלים (יו"ר)
פרופ' עמירם גונן, האוניברסיטה העברית בירושלים ומכון ירושלים לחקר ישראל: מהתכנסות בירושלים ובבני ברק להתפרשות על פני המרחב הארצי 
דר' לי כהנר, המכללה האקדמית אורנים: 
דפוסי חברה ותעסוקה בערים החרדיות החדשות

20:20-19:10    מושב חמישי: התפתחויות ומגמות בקרב בעלי תשובה וקבוצות חרדיות אחרות
ראובן גורבט, ראש תחום חרדים, ג'וינט ישראל תב"ת (יו"ר)
מר אסף מלחי: 
דפוסי תעסוקה והשכלה בקרב בעלי תשובה 
דר' נסים ליאון, אוניברסיטת בר-אילן: 
מחברת הלומדים אל קהילות המתפללים 
דר' רבקה נריה בן-שחר, המכללה האקדמית ספיר: 
עמדות של נשים חרדיות ביחס לאינטרנט

20:30-20:20    דברי סיכום: 
פרופ' עמירם גונן, ראש מרכז לחקר החברה החרדית במכון ירושלים לחקר ישראל

כללי

כותרת

עוד מידע