המרכז לחקר החברה החרדית – המאגר הביבליוגרפי
ראשי >> 
המאגר הביבליוגרפי

המאגר הביבליוגרפי

שם המאמר
נושא(תגיות)
שם מחבר
סוג פרסום
שנת פרסום לועזית
תאריך עברי
שם כתב העת או הספר הערוך
שם עורך
שם ההוצאה
כיתוב חופשי

המרכז לחקר החברה החרדית מעמיד לרשות המבקשים לעסוק בתחום מאגר מידע ביבליוגרפי מוער המכיל חומרים מדעיים ומקצועיים שיצאו לאור ושמתפרסמים בעברית ובאנגלית בבמות הרלוונטיות בתחום החברה החרדית. במאגר מופיעות רשומות ביבליוגרפיות המלוות בתקציר המתאר את הפרסום ואת ממצאיו העיקריים. על מנת לראות את התקציר יש ללחוץ על סימן ה(+) שמימין לרשומה. לחלק מן הפרסומים קיימת גישה אלקטרונית ואת אלו ניתן לראות במלואם, על ידי לחיצה על המילים 'קישור לרשומה המלאה'. החיפוש יכול להתבצע על פי כל אחת מהקטגוריות או באמצעות כיתוב חופשי.

המאגר הוקם על ידי ד"ר שלמה טיקוצ'ינסקי ומתעדכן כל העת.

  A Family Physician in an Ultraorthodox Jewish Village

  שם המחבר: Erez Rina , Rabin Stanley
  נושאים: קהילתיות,שירותי רפואה,חב"ד
  סוג הפרסום: מאמר
  כרך: 38
  מספר עמודים: 67-71
  המאמר בוחן את מעמדו ותפקידו של הרופא במסגרת הקהילה החרדית לאור היחסים שנרקמו בין מחברת המאמר, המשמשמת כרופאת משפחה, ובין מטופליה, תושבי כפר חב"ד. כתיבת המאמר נעשתה במסגרת תכנית ייחודית שהוקמה בבית הספר סקאלר לרפואה שבאוניברסיטת תל אביב ששמה לה למטרה לחקור את ההיבטים הייחודים הכרוכים בהענקת שירותי בריאות לקהילה החרדית. לאור ניסיונה של מחברת המאמר, כמו גם לאור התובנות שעלו במסגרת תכנית זו, מצביע המאמר על המורכבות הכרורכה בהענקת שירותי בריאות לקהילה החרדית שעה שזו דורשת התייחסות ייחודית בהינתן מאפייניה התרבותיים, הערכיים והדתיים המבחינים אותה מחברה מערבית ממוצעת.

  A Haredi Attack on Rabbi Joseph Ber Soloveitchik: A Battle over the Brisker Legacy from 1984

  שם המחבר: Dunner Pini , Myers David N.
  נושאים: http://muse.jhu.edu/journals/jewish_quarterly_review/v105/105.1.dunner.pdf
  סוג הפרסום: מאמר
  כרך: 105 (1)
  מספר עמודים: 131-138
  מאמר מבוא למכתב מחאה מטעם צאצאים לשושלת בריסק נגד נטיותיו הציוניות של הרב יוסף דב סולובייצ'יק, המכונה 'הרב', שהיה אף הוא נצר לשושלת זו. מגמותיו המודרניות של סולובייצ'יק, כמו גם תמיכתו המוצהרת במפעל הציוני, היוו סטייה מעמדתה השמרנית והאנטי ציונית של משפחתו המורחבת, בכלל, ומזו של דודו, 'הרב מבריסק', בפרט. המתח בין סולובייצ'יק למשפחתו המורחבת, שהתבססה בירושלים, הלך והחריף במרוצת השנים והגיע לשיאו בשנת 1948, עם הופעתו של 'ספר כבוד הרב'. ספר זה, שיצא לאור לרגל יום הולדתו השמונים של סולובייצ'יק, הכיל מאמרים תורניים מטעם דמויות רבניות מובילות, דוגמת הרב משה פיינשטיין והרב יעקב משה רודרמן, שנמנו עם מועצת חכמי התורה של אגודת ישראל בארה"ב. תמיכתם הנלהבת שהביעו דמויות חשובות אלו בפועלו של סולובייצ'יק הייתה למורת רוחם של קרובי משפחתו ובתגובה לכך הוציאו נאמני בית-בריסק בירושלים מכתב מחאה חריף נגד הופעת הספר, כמו גם נגד עמדותיו הליברליות והציוניות של סולובייצ'יק שאף זכה לכינוי הגנאי 'עוקר ישראל'. המכתב מצורף למאמר הנוכחי.

  A Messiah from the Dead: Cultural Performance in Lubavitcher Messianism

  שם המחבר: Dein Simon
  נושאים: http://scp.sagepub.com/content/57/4/537.abstract
  סוג הפרסום: מאמר
  כרך: 57 (4)
  מספר עמודים: 537-554
  מאמר הבוחן את המשבר אותה חווה תנועת חב"ד בעשורים האחרונים כתוצאה ממותו של מנהיגם, הרבי מליובאוויטש, בשנת 1994. במסגרת בחינה זו מתמקד המאמר באופן התמודדותו של הזרם המשיחי בחב"ד עם היעדרותו של הרבי הנתפס בעיני חסידי חב"ד, בכלל, ובעיני חברי הזרם המשיחי, בפרט, כמשיחם הוודאי של ישראל. עיקרו של המשבר אותו חווים החסידים כרוך בפער הקוגניטיבי שנוצר בין האמונה החב"דית בדבר זהותו של הרבי כמשיח ובין המציאות המעידה על היעדרותו בעשורים האחרונים, משבר המכונה בשפה המקצועית כ'דיסונס קוגנטיבי'. על מנת להתמודד עם המתח הנידון נוקטים החסידים בשתי מתודות מרכזיות: 1) יצירת מסגרת פרשנית-אסכטולוגית באמצעותה מבקשים החסידים להתאים את המציאות הנתונה לאידיאולוגיה המשיחית עליה הם אמונים. 2) הנכחתו הווירטואלית של הרבי בגבולות המדיה והטכנולוגיה. פעולה זו מתאפשרת הודות להצגת דמותו ותורתו של הרבי באמצעי מדיה דוגמת הרדיו, הטלוויזיה והאינטרנט.

  A Proposal to Establish The Matanel Career Center for the Ultra-Orthodox (Haredi) Community at the University of Haifa

  שם המחבר: Cahaner Lee
  נושאים: שוק העבודה,פערים כלכליים,לימוד תורה
  סוג הפרסום: נייר עמדה
  תאריך לועזי: 2001
  שם ההוצאה: The Matanel Foundation and the University of Haifa
  מקום ההוצאה: Haifa, Israel

  במסגרת נייר העמדה מוצע ניתוח של השינויים התעסוקתיים החלים בחברה החרדית בשנים האחרונות. מגזר זה, הנחשב לאחד העניים בקרב החברה הישראלית, חווה לאחרונה מגמה הולכת וגדלה של הזנחת לימודי הכולל לטובת לימודים אקדמיים ויציאה לשוק העבודה. מגמה זו, המקבלת לגיטימציה מצדם של מנהיגים ורבנים שונים בקרב הקהילה החרדית, מתממשת הודות למקורות סיוע שונים, הן דתיים והן חילוניים, הרואים כמטרה את השמתם של גברים חרדיים בשוק העבודה. יחד עם זאת, מגבלות ידע, כישורים והרגלים הנדרשים לטובת יעילותו של תהליך חיפוש העבודה מערימים קשיים לא מבוטלים על הגבר החרדי הממוצע היוצא בחיפוש אחר משרה מתאימה לאיוש. לאור נתונים אלה מציע נייר עמדה זה את: 1) הרכבת צוות מקצועי שיפקח על ייסודו של וניהולו של המכון המיועד להכשרתם של גברים חרדים. 2) בחינה והערכה מתמדת של האינטרסים המזוהים עם בעלי העניין במשק. 3) פיתוח יחסים אסטרטגיים עם שותפים כלכליים, הן ממשלתיים והן עסקיים.

  A Return and A Beginning: Baalot Teshuvah within Lubavitch Chasidism

  שם המחבר: Tallen Louis Ellen
  סוג הפרסום: עבודת גמר
  שם ההוצאה: UCLA
  מקום ההוצאה: Los Angeles

  עבודת גמר המתחקה אחר התגבשות זהותן הדתית של נשים חוזרות בתשובה בקרב חסידות חב"ד. במסגרת התחקות המוצעת מבקשת מחברת העבודה לבחון את בחירתן של נשים מערביות להמיר את זהותן החילונית לטובת זו הדתית-פטריארכלית חרף המגמות הפמניסטיות הפופולאריות בעשורים האחרונים. לאור עריכתם של מספר ראיונות עומק מציעה מחברת העבודה אפיון לתהליך החזרה בתשובה השונה מהמוצג בספרות הרווחת. בעוד זו האחרונה נוטה לאפיין תהליכי המרת זהות ככאלה המתרחשים כמעבר קוטבי חד המתבצע תוך שלילה רדיקאלית של הזהות הקודמת, הרי שהממצאים שעלו בעקבות ראיונות אלה מצביעים על תהליך מתון בהרבה המשתקף, בין היתר, ב(1)הליך המרה הדרגתי וממושך וב(2) אימוצם של אלמנטים שונים המזוהים עם התרבות החילונית חרף נטישתה של החוזרת בתשובה את זהותה החילונית לטובת זו הדתית. ההתחקות המוצעת בעבודה נעשית תוך בחינת אפיונה של חסידות חב"ד, מחד, ופועלה החברתית-דתית, מאידך.

  “About 1000 Haredim, Members of Ha’eda Haharedit”: Linguistic Patterns and Rhetorical Functions of Generalizations in the Israeli News

  שם המחבר: Shukrun-Nagar Pnina
  נושאים: http://muse.jhu.edu/journals/israel_studies/v019/19.3.shukrun-nagar.pdf
  סוג הפרסום: מאמר
  כרך: 19 (3)
  מספר עמודים: 154-186
  המאמר בוחן את אופן ייצוגה של החברה החרדית בתקשורת הפופולארית ובערוץ 2 בראשה. לאור התחקות אחר דפוסים בלשניים ורטוריים הננקטים בתקשורת החילונית מצביע המאמר על מגמת הכללה המופיעה במסגרת התייחסותה לאירועים המזוהים עם החברה החרדית. בחינת מגמה זו מחולקת במאמר בהתאם לשני מישורים: 1) הצגה מגמתית ומעוותת של אירועים המזוהים עם אנשי העדה החרדית, הפלג הקיצוני בחברה החרדית. 2) ייחוס אירועים אלה, המתוארים לרוב כאלימים ואף נוגדי חוק, לחברה החרדית בכללותה תוך התעלמות מהמאפיינים המשמעותיים המבחינים בין פלגיו השונים של המגזר החרדי. כתוצאה מכך נתפסת החברה החרדית בתודעה הישראלית כישות הומוגנית הדוגלת באידיאלים וקווי פעולה אחידים, תוך התעלמות מרבדיה וגווניה השונים.

  Affirmative Action in Israel: Access to Academia for the Ultra-(rthodox Community

  שם המחבר: Marcus Shelly , Josman Naomi
  נושאים: ריפוי בעיסוק,אקדמיה,שוק העבודה
  סוג הפרסום: מאמר
  תאריך לועזי: 2015
  כרך: 62 (1)
  מספר עמודים: 21-26
  המאמר, המציע מקרה בוחן לניסיון התאמת האקדמיה לחברה החרדית, מתחקה אחר הקמתה של תכנית אקדמית באוניברסיטת חיפה לטובת המיעוט החרדי בישראל במסגרתה רכשו משתתפי התכנית כלים מקצועיים הרלוונטיים לתחום הריפוי בעיסוק. התכנית, שהותאמה לרגישותו הערכית של מיעוט זה, ביקשה לספק מענה לאתגרים העולים מתוך הסביבה האקדמית בישראל המזוהים עם חוסר מודעותה לאורח חייה הייחודי של החברה החרדית ואשר בגינם נמנעה עד כה השתתפותם של חרדים במסגרת האקדמית הנורמטיבית. ממצאיו של מבדק שנערך בקרב בוגרי התכנית הצביעו על מימוש מלא של מטרות התכנית שהוגדרו מטעם המועצה להשכלה גבוהה, שעה שכ-97% מקרב הבוגרים השתלבו בשוק העבודה במגוון עמדות המזוהות עם תחום הריפוי בעיסוק. לאור ממצאים אלה מסיק המאמר את יעילותן של תכניות אקדמיות, בכלל, ושל אלו המוקדשות לתחום הריפוי בעיסוק, בפרט, ובשני מישורים: (1) כניסתה ההולכת וגדלה של החברה החרדית אל תוך שוק העבודה ו(2) הכשרת מטפלים ויועצים הרגישים לצרכיה ואורח חייה של חברה זו בישראל.

  Amalek's Accomplices' Blaming Zionism for the Holocaust: Anti-Zionist Ultra-Orthodoxy in Israel during the 1980s

  שם המחבר: Porat Dina
  נושאים: שואה,ציונות,אגודת ישראל,דגל התורה,סאטמר,נתורי קארתא,חב"ד,יתד נאמן,החזון איש,הרב ש"ך
  סוג הפרסום: מאמר
  תאריך לועזי: 1992
  כרך: 27 (4)
  מספר עמודים: 695-729
  המאמר, היוצא מתוך נקודת הנחה כי ליהדות החרדית בכללה יחס שלילי כלפי הציונות, סוקר את הזרמים השונים ביהדות החרדית בישראל תוך התמקדות בהבחנתן זה מזה בהתאם לחומרת תגובתם למפעל הציוני ולפוליטיקה הישראלית. בעוד מעגלים דוגמת חסידות גור, המזוהה עם אגודת ישראל, והזרם הליטאי, המזוהה עם דגל התורה, נוקטים במעין הבחנה בין תפיסתם האנטי ציונית, דה יורה, ובין השתתפותם, דה פקטו, במסגרת הפוליטית בישראל, הרי שמעגלים קיצוניים יותר בקרב החברה החרדית, דוגמת אלה המזוהים עם העדה החרדית וחסידות סאטמר, רואים במפעל הציוני אויב ראשון במעלה המזוהה כהשתקפות ה'עמלק' בתקופתנו. ביטוי קונקרטי יותר לזהות זו עולה מתוך כתבי מנהיגהם המייחסים לציונות חלק אקטיבי בהתרחשות השואה. יחד עם זאת, הצבתם של מייסדי ותומכי הציונות בזיקה ישירה לשואה באה לידי ביטוי בעשורים הראשונים שלאחר השואה גם מצד דמויות מובילות מקרב הזרם הליטאי, דוגמת החזון איש ומקורבו משה שנפלד. לצד מגמות אלה מצביע המאמר על מגמות נוספות, המזוהות עם אגודת ישראל, ש"ס וחב"ד, הנוקטות בתגובה מתונה יותר כלפי הציונות תוך צמצום מקסימלי של ייחוס השואה אליה. בהתייחסותן אל השואה ישתדלו מגמות אלו להימנע ככל הניתן מהצבתו במערכת כזו או אחרת של שכר ועונש, זאת בניגוד למגמות הקיצוניות יותר הקושרות את התרחשותה של השואה כתגובה ישירה להופעת הציונות ופועלה.

  Are They like Their Grandmothers?" A Paradox of Literacy in the Life of Ultraorthodox Jewish Women

  שם המחבר: El-Or Tamar
  נושאים: מגדר,חינוך,שוק העבודה,לימוד התורה,גור,השכלה
  סוג הפרסום: מאמר
  תאריך לועזי: 1993
  כרך: 24 (1)
  מספר עמודים: 61-81
  המאמר, המתבסס על עבודת שטח עם נשים חרדיות המזוהות עם חסידות גור, מתאר את המגמה המאפיינת את החברה החרדית בישראל בניסיונה למנוע שינויים חברתיים באמצעות מסגרות החינוך, שעה שמשמעותה ויישומה החברתי של השכלתן של נשים חרדיות מפוקחים מטעם הגברים בקרב קהילה זו. המאמר מניח, כמסגרת עבודה, את מחקרו של קרל קסטל (Kaestle 1985) המבקש להתחקות אחר אופייה של ההשכלה בקרב חברות שונות, כמו גם אחר זיקתה לתופעות רחבות יותר, דוגמת תיעוש, אורבניזציה, דת, מגדר וכדומה, וזאת באמצעות שתי גישות מרכזיות: (1) מעבר מהתחקות אחר ההיסטוריה של ההשכלה לטובת התחקות אחר ההיסטוריה של ה'קוראים' ו(2) פיענוח מפורט של ערך ההשכלה כפי שהוא מופיע בהקשר תרבותי נתון (contextual value). לאור גישה כפולה זו מנתח המאמר את משמעותה החברתית של ההשכלה עבור גברים בקרב החברה החרדית, מחד, ואת משמעותה ותפקידה של ההשכלה עבור האישה החרדית הנחשפת למקורות ספרותיים, מאידך. נקודה אחרונה זו, המוצעת לאור תיאור אתנוגרפי של אירוע בו נחשפו נשים חרדיות למקורות השכלה דתיים, מובילה את מחברת המאמר למסקנה כי חוויית הקריאה של נשים מקרב המגזר במקורות ספרותיים מנוצלת במסגרת הניסיון לחנך נשים אלו לציות ובערות דתית.

  Avoidance and Conflict: Perceptions regarding Contact between Religious and Nonreligious Jewish Youth in Israel

  שם המחבר: Tabory Ephraim
  נושאים: דת אזרחית,התבדלות,סובלנות,דתיות לאומית
  סוג הפרסום: מאמר
  תאריך לועזי: 1993
  כרך: 32 (2)
  מספר עמודים: 148-162
  המאמר בוחן את יחסן של קבוצות דתיות וחילוניות כלפי נושאים המזוהים עם דתיות אזרחית (civil religious) בישראל, כמו גם את תפיסתן של קבוצה אחת את רעותה. בחינת אופייה של הדינמיקה הנרקמת ביניהן מעלה כי שתי הקבוצות מאופיינות בבידוד חברתי הדדי וכי חבריה של כל קבוצה מבכרים להימנע מטיפוח יחסים עם חברי הקבוצה השנייה ואף בין אלה המתגוררים בשכנות. עם הנושאים שנבחנו בעבודת מחקר זו נמנים יחסי דת ומדינה, ערך הסובלנות, העדפת מגורים ומעמדן של הדת והמסורת. ממצאי הבדיקה מצביעים על דימוי עצמי חיובי יותר בקרב החברה הדתית לעומת זו החילונית, מחד, ועל מידת סובלנות גבוהה יותר בקרב החברה החילונית ביחס לזו הדתית, מאידך. יחד עם זאת, סובלנות זו מצטמצמת בכל הנוגע לחברה החרדית

כללי

כותרת

עוד מידע