המרכז לחקר החברה החרדית – כתב העת לחקר החברה החרדית
ראשי >> 
כתב העת לחקר החברה החרדית >> הגאולה על כתפיהן

הגאולה על כתפיהן

"הגאולה על כתפיהן" על אופנת ה'שאלים' (השכמיות) בקרב נשים חרדיות


מאת: סימה זלצברג בלאק
חקר החברה החרדית, כרך 2 תשע"ה 2015/2014 (אפריל 2015): 116-88.
להורדת קובץ המאמר המלא


כיצד התפתחה אופנת השאלים בקרב הנשים החרדיות? האם מדובר בצניעות מחמירה עקב דיכוי פטריארכלי, או העצמת הנשים את עצמן מתוך אמונה בכוחותיהן המאגיים?תקציר
נורמות מחמירות של צניעות נחשבות במרבית המחקרים, ביטוי לדיכוי פטריארכלי. מאמר זה מתמקד באחד מביטויי הצניעות שחדרו בשנים האחרונות לחברה החרדית: עטיית 'שאלים' (שכמיות) כהים על נשים חרדיות בצאתן לרשות הרבים. המאמר דן באופן התהוותה של אופנה זו ובמשמעויותיה הדתיות, החברתיות והמגדריות. הממצאים מצביעים על מקומן המרכזי של הנשים במיסוד גדרי-צניעות מחמירים ובמקרה הנדון – עטיית ה'שאל' –  הן אף מייחסות לעצמן יכולות וכוחות רוחניים שעשויים להביא גאולה ליחיד ולכלל עם-ישראל. עוד עולה מן הממצאים כי בעטותן 'שאל', הנשים מפגינות את 'מידת דתיותן' הגבוהה והדבר מאפשר להן לשדרג את מעמדן החברתי. בה בעת, עלו בציבור החרדי גם קולות המסתייגים מאופנת ה'שאלים', משום שיש בה כדי לפגום בהופעתה המכובדת של האישה ולרמז שזו שאינה עוטה שאל מצויה בדרגה דתית-רוחנית נמוכה יותר. כך או כך, עטיית ה'שאל', בדומה לנורמות-צניעות מחמירות אחרות, מבטאת את זהותן הקולקטיבית של הנשים ואת בדלנותה של קבוצת השייכות שלהן מחברת הרוב הסובבת. 

 

On the Emergence of "Cloak Fashion" amid Haredi Women
Sima Zalcberg Black, simazalcberg@gmail.com
 
Abstract
Most of the research on the subject of modesty and body covering views strict norms of modesty as an outcome of patriarchal repression. This study focuses on one of the expressions of "modesty" that have found their way into ultra-orthodox (haredi) society: the wearing of dark cloaks by women in the public space. The article discusses how the "cloak fashion" emerged and its religious, social and gender-related significance. The findings suggest that women play a central role in determining the strict boundaries of modesty – in this case, the wearing of the cloak – and the effect so doing has on their spiritual powers and abilities: the bringing of redemption to each individual and all the people of Israel. It also emerges that by donning these cloaks the women are demonstrating their "level of religiosity" and is, therefore, bound to upgrade their social status. At the same time, voices opposing the "cloak fashion" can be heard within the haredi community that claim that wearing them actually harms a woman's respectable appearance and that its proponents insinuate that those who do not wear them have a lower religious-spiritual status. Either way, wearing the cloak, like other strict rules of modesty, expresses the collective identity of those women who wear them and their segregation from the society of the majority around them. 

כללי

כותרת

עוד מידע