המרכז לחקר החברה החרדית – כתב העת לחקר החברה החרדית
ראשי >> 
כתב העת לחקר החברה החרדית >> על בתי הספר החרדיים באנטוורפן

על בתי הספר החרדיים באנטוורפן

השפעת משפט החינוך על בתי הספר החרדיים באנטוורפן: לקחים לישראל


מאת: לטם פרי-חזן

החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה

 
חקר החברה החרדית, כרך 2, תשע"ה 2015/2014 (מרץ 2015): 87-60.
להורדת קובץ המאמר המלא


תקציר
מחקר זה בודק כיצד מחלחל עיקרון חוקתי של חופש חינוכי, המעוגן בחוקה הבלגית, אל בתי הספר החרדיים באנטוורפן שבבלגיה. הוא מתחקה אחר הגורמים המעצבים את החופש החינוכי בחיי היום-יום של בתי הספר החרדיים ומאפיין אותם בתוך שדה המדיניות החינוכית. ממצאי המחקר מראים כי החופש החינוכי משתנה בתוך "גלגלי השיניים" של מדיניות החינוך. חוקי החינוך מסדירים את קיומם של בתי ספר דתיים פרטיים במימון מלא ומעניקים להם אוטונומיה, אך הסוכנים המופקדים על יישום מדיניות החינוך, כללי הרקע שבתוכם פועלת המדיניות והנורמות התרבותיות החרדיות מצמצמים את החופש החינוכי בדרכו לכיתות. 
בחלקו האחרון, המאמר מבקש להפיק מממצאיו תובנות רלוונטיות לעיצוב מדיניות החינוך בישראל. תובנות אלו נוגעות לתפקיד הסוכנים המפקחים, לעידוד לימודי החול באמצעות התניות מימון, להנעת בחירות הורים באמצעות איסור על מיוני תלמידים, להגבלת האפשרות לפצל בתי ספר ולאיזון בין הרצון לאפשר לחרדים לממש את זכותם לחינוך באמצעות התאמות, לבין החשש מקיבוע מציאות מפרידה ומפלה.The Impact of Education Law on Antwerp's Haredi Schools: Lessons for Israel
Lotem Perry-Hazan
University of Haifa
 
Abstract
This study examines the ways by which the constitutional freedom of education is penetrating into Antwerp's Haredi schools. It traces the factors that shape the educational freedom in the daily lives of the Haredi schools and portrays them within the field of education policy. The research findings show that the right to educational freedom is modified within the "cogwheels" of education policy. While  education laws regulate the establishment of fully-funded private religious schools and provide them with autonomy, in practice, the educational freedom does not make its way to the classrooms due to impediments posed by the agents charged with implementing the policy, the background rules in which the policy operate, and the cultural norms of the Haredi community.
The final section of the study aims to translate its findings into insights that may be relevant for education policy in Israel. These insights address the role of the supervising agents, the use of conditional funding to encourage secular studies, the enabling of real parental choice by prohibiting selective admission policies, and the need to restrict the splitting of schools. They also address the aspiration of achieving a balance between the desire to realize the right to education of Haredi students through the application of various adjustments, and the concern of perpetuating segregation and discriminative practices.  

כללי

כותרת

עוד מידע