המרכז לחקר החברה החרדית – כתב העת לחקר החברה החרדית
ראשי >> 
כתב העת לחקר החברה החרדית >> 'החזרת עטרה ליושנה' או 'שינוי עטרה ישנה'

'החזרת עטרה ליושנה' או 'שינוי עטרה ישנה'

תפקיד מנהיגות חרדיות מזרחיות על פי תנועת ש"ס


מאת: ענת פלדמן

 

afeldman@achva.ac.il


להורדת קובץ המאמר המלא


כיצד מעצבת האליטה הגברית בש"ס את המודל הנשי שנועד לתמוך בשינוי חברתי?

תקציר

מטרתו של מאמר זה היא לבדוק כיצד מעצבת אליטה גברית את המודל הנשי שנועד לתמוך בשינוי חברתי. המאמר טוען כי תנועת ש"ס מעצבת מודל של אישה מנהיגה שתפקידה לכאורה הוא לסייע 'בהחזרת עטרה ליושנה', אולם בפועל היא 'משנה עטרה ישנה' בהיותה תומכת בחברת גברים העוסקת בתורה, על פי הדגם הליטאי, וזאת חרף השוני בין אורח החיים הדתי-מסורתי של המזרחים, לזה הנהוג בקרב החברה החרדית הליטאית. מטרה משנית של המאמר היא לבדוק אם בנות הדור השני פועלות על פי מודל האישה של תנועת ש"ס. לשם כך מוצגת במאמר פעילותן של שלוש נשים מרכזיות הפועלות בתחומי החינוך. המאמר מתבסס בעיקר על כתבות הספד שהופיעו בשבועון תנועת ש"ס 'יום ליום' על נשים בנות הדור הראשון לעלייה מארצות המזרח, והוא מראה כיצד הספדים אלה מייצגים את  החזון החברתי-פוליטי של ש"ס. ההספדים הם מקור המידע היחיד שיש לתומכי תנועת ש"ס על אודות בנות הדור הראשון, וזאת משום שהן פעלו בתקופה בה לא היתה עדיין תקשורת מפותחת ולכן לא נודעה פעילותן ברבים. ההספדים מתארים את פעילותן של נשים אלו מהיבט אחד בלבד, והוא טיפוח לימוד התורה על ידי גברים, ומכאן חשיבותם הגדולה של הספדים אלה לקידום החזון הפוליטי של התנועה.

 

 

The Role of Haredi Women Leaders According to Shas Party
 Anat Feldman
Abstract
 
This paper aims to examine how masculine elite is shaping a model of femininity that is intended to foster social change. The paper argues that the Shas party is designing a model for women leaders whose role, presumably, is to “return to the glory of old,” but which in practice constitutes “changing the glory of old.” The model supports a society in which men engage in Torah study, following the Lithuanian pattern, despite the lifestyle differences between traditionally observant Mizrahi population and Haredi Lithuanian society. A secondary aim is to examine whether second-generation women are following Shas’s model for women. The paper describes the work of three prominent women, active in the field of education. It draws primarily on obituaries in the Shas weekly Yom LeYom that described first-generation Mizrahi immigrant women, and it demonstrates how their obituaries express the social and political vision of Shas. The obituaries are the only source of information on first-generation women for Shas supporters because the press at the time was of limited capacity and the women’s activities received no publicity. The obituaries describe these women’s activities from one perspective only, namely, the cultivation of Torah study among men, which is why they are of great importance in promoting the Shas party’s political vision.כללי

כותרת

עוד מידע