המרכז לחקר החברה החרדית – כתב העת לחקר החברה החרדית

הרש"ר הירש – מיתוס חריג בחברת הלומדים החרדית


מאת: אליעזר היון

hayoun.e@gmail.com

 

להורדת קובץ המאמר המלא


הרב שמשון רפאל הירש (1808-1888), המכונה  הרש"ר, היה אחד ממעצבי האורתודוקסיה היהודית החרדית במחצית השנייה של המאה ה-19. הוא נודע כאבי התפיסה של 'תורה עם דרך ארץ', לפיה יש לשלב בין לימוד התורה לבין מה שמכונה בפרקי אבות 'דרך ארץ' – מונח שכולל לפי תפיסתו את המדע, האמנות, התרבות והסוציאליזציה האינסטרומנטלית של החברה הכללית. השפעותיו של הרש"ר ניכרות באורתודוקסיה היהודית הדתית עד ימינו אלה, ודמותו הפכה למיתוס בספרות התורנית, הביוגרפית והחינוכית של החברה החרדית, במה שיכונה להלן 'מיתוס הישיבות הקדושות'. אך בניגוד לכך, החברה החרדית בוחרת להתעלם מן העיקרון של 'תורה עם דרך ארץ' שהציב הרש"ר. יחס מפוצל זה למורשתו של הרש"ר הירש – יחס המכונה כאן 'מיתוס חריג – עומד במרכזו של מאמר זה, בו מוצגות גם שתי עבודות-שדה שנועדו לבחון את דמותו של הרש"ר כסמן-תרבות בחברה החרדית. במוקד הדיון תעמוד השאלה אם למרות היות הרש"ר מיתוס, הוא זוכה עדיין למעמד בו זוכים 'גדולי הדור' המכונים 'מעבירי המסורת מדור דור', או 'מעתיקי השמועה' – מעמד אליו שייכים בעיקר רבנים ממזרח-אירופה. על בסיס עבודות השדה שיוצגו להלן, יועלו מספר הצעות בהקשר זה. 

Rabbi Samson Raphael Hirsch: An Excluded Myth in Contemporary Haredi Society Eliezer Hayoun

hayoun.e@gmail.com

Abstract
This paper examines the mythical place in contemporary Haredi (ultraorthodox) society of Rabbi Samson Raphael Hirsh, who had lived in the second half of the 19th century and at that time was one of the most prominent figures of Jewish Ultraorthodoxy.  Rabbi Hirsh was known for his principle of ‘Torah im Derech Eretz’. According to this principle one has to combine between Torah learning and the study of a variety of fields in the sciences and arts and culture as well as instrumental socialization in the general society – all which rabbi Hirsh referred to as ‘Torah in Derech Eretz’, as mentioned in Pirkei Avot. The influence of Rabbi Hirsh stands out to this day in contemporary Jewish Orthodoxy but much less so in Jewish Ultraorthodoxy or haredi society. While the image of Rabbi Hirsh was accepted as a mythical figure in all kinds of Haredi literature, his principle of ‘Torah and Derech Eretz’ is clearly absent. With time, this principle has been withdrawn, rejected or adapted to mean something else in contemporary ethos of Haredi society. This dual attitude toward Rabbi Hirsh is defined an “excluded myth’ and is the focus of analysis in this present paper. Two field works, examining the image of Rabbi Hirsh as a cultural icon in Haredi society, are presented in this paper. In the focus of discussion the question is raised whether he is granted the same standing as great rabbinical figures, known as “gedoilim”, most of them originating in Eastern Europe.  
 

 

 
כללי

כותרת

עוד מידע