המרכז לחקר החברה החרדית – כתב העת לחקר החברה החרדית
ראשי >> 
כתב העת לחקר החברה החרדית >> התמודדות ההנהגה הרבנית

התמודדות ההנהגה הרבנית

התמודדות ההנהגה הרבנית עם תהליכי רכישת השכלה אקדמית בחברה החרדית בישראל


שם המאת: תהילה קלעג'י

תהילה קלעג'י, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

דצמבר 2014
להורדת קובץ המאמר המלא

מאמר זה בוחן כיצד ההנהגה הרבנית החרדית מתמודדת עם הנטייה הגוברת של גברים ונשים מן החברה החרדית בישראל, לרכוש השכלה אקדמית. בחינה זו נעשתה בקרב שלושה זרמים מרכזיים: הליטאי, הספרדי והחסידי, והיא מתייחסת למסורת המחקרית אשר דנה במאפיינים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים של חברות שמרניות המתמודדות עם תהליך המודרניזציה. 


תקציר

מאמר זה בוחן כיצד ההנהגה הרבנית החרדית מתמודדת עם הנטייה הגוברת של גברים ונשים מן החברה החרדית בישראל, לרכוש השכלה אקדמית. בחינה זו נעשתה בקרב שלושה זרמים מרכזיים: הליטאי, הספרדי והחסידי, והיא מתייחסת למסורת המחקרית אשר דנה במאפיינים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים של חברות שמרניות המתמודדות עם תהליך המודרניזציה. מן המחקר עולה כי כל עוד מדובר ברמה ההצהרתית, רבני כל הזרמים מבקשים לשמור על 'חברת הלומדים' ולהגן על ערכי החברה החרדית, תוך הימנעות מלימודי חול הסותרים ערכים אלה. אולם בפועל, ההנהגה הרבנית מתמודדת באופן גמיש ומתירני יותר עם המשאלה של לא מעט חרדים המבקשים לרכוש לעצמם השכלה גבוהה או מקצועית. המאמר מציג טיפולוגיה של תגובות הרבנים: א. דחייה עקרונית ומעשית; ב. דחייה עקרונית בפומבי, לצד מתן היתר סמוי; ג. הסכמה הצהרתית ומעשית כאחת.


The Coping of Rabbinical Leadership with Acquisition of Academic Education in Haredi Society in Israel
Tehila Kalagi Ben Gurion University in the Negev

Abstract

This article examines how the ultra-Orthodox rabbinic leadership deals with the processes of acquisition of academic education among ultra-Orthodox men and women in Israel. This examination was carried out among three main streams - Lithuanian, Sephardim and Chassidim, and discusses the research tradition in the context of sociological and anthropological characteristics of such fundamentalist societies, as ultra-Orthodox, coping with the processes of modernization. An analysis of the materials research suggests that at the declarative level, all of the rabbis want to preserve the "community of learners”, and protect the values of this society while avoiding secular studies which often contradict the ultra-Orthodox view. In practice, reactions and dealing with the demand of the ultra-Orthodox community to pursue higher education or vocational training are different. This paper presents a typology of rabbinical responses: a. Rejection in both principle and practice. b. Rejection in principle on a public level while covertly permitting individuals to study c. Practical and declarative consent to changes.


כללי

כותרת

עוד מידע