המרכז לחקר החברה החרדית – כתב העת לחקר החברה החרדית
ראשי >> 
כתב העת לחקר החברה החרדית >> זהויות ותפקידים במשפחה החרדית בישראל

זהויות ותפקידים במשפחה החרדית בישראל

אבות אברכים: זהויות ותפקידים במשפחה החרדית בישראל


מאת: דבורה ווגנר

דבורה ווגנר

דוקטורנטית במחלקה ללימודים בינתחומיים, החוג ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר-אילן

dvorawagner@gmail.com

 
חקר החברה החרדית, כרך 2 תשע"ה 2015/2014 (יוני 2015): 168-147
להורדת קובץ המאמר המלא


בשני העשורים האחרונים הפכו גברים חרדים רבים לשותפים פעילים וחיוניים בעבודות ההורות והבית. כניסתם של אבות חרדים למשק הבית מניעה במפתיע תהליכי שינוי בנרטיב החרדי וגורמת להטמעתם של אלמנטים מן השיח הפמיניסטי והפסיכולוגי לתודעה ולאורחות החיים של משפחות חרדיות רבות.תקציר                    

גברים חרדים שהצהירו כי "תורתם אומנותם"[1] אינם מצטרפים למעגל העבודה בישראל. בשני העשורים האחרונים הפכו גברים חרדים רבים לשותפים פעילים וחיוניים בעבודות ההורות והבית. כניסתם של אבות חרדים למשק הבית מניעה במפתיע תהליכי שינוי בנרטיב החרדי וגורמת להטמעתם של אלמנטים מן השיח הפמיניסטי והפסיכולוגי לתודעה ולאורחות החיים של משפחות חרדיות רבות. במחקר זה נערכו ראיונות חצי-מובְנים עם אברכים אבות לילדים, עם נשותיהם ועם אימהות שגידלו אברכים. ניתוח הטקסטים נשען על מתודת מחקר איכותנית והוא מאמץ את השיטה הפנומנולוגית. הוא בוחן את הגורמים המחוללים את השינוי ומכנה אותם נסיבתיים ותפיסתיים. המודל של קאבר[2] על נומוס ונרטיב, מוצג בקצרה ומשמש בסיס תיאורטי לניתוח השינויים הדרמטיים המתרחשים בחברה החרדית שהיא שמרנית מטבעה. מודגמות פרקטיקות הוריות הנובעות מפרגמטיזם אופייני, אשר זוכות לתמיכה נרטיבית גם בהקשר החרדי.

מילות מפתח: חרדים; אבהות; גבריות; משפחה; נרטיבים; פמיניזם

 
The Erudite Haredi Men: Roles, and Substance in the Israeli Family
Dvorah Wagner
Doctoral Student, Bar-Ilan University
 
Abstract
Male members of the haredi enclave in the State of Israel who have legally exempted themselves from mandatory military service by devoting themselves to the study of the Torah do not join the labor market. In the last two decades, many haredi men have become active and essential in performing parental and domestic chores. Haredi men’s embrace of domestic roles normally performed by women has changed the haredi narrative, introducing a discourse of feminism and modern psychology into many haredi families’ consciousness and practices.
Half-constructed interviews were conducted with haredi men who devote themselves full-time to Torah studies, with their wives and with mothers who raised haredi men. An analysis of the texts was based on qualitative methods and adopts the phenomenological approach. In this article I examine the factors for the change in haredi discourse and differentiate between circumstantial and perceptual factors. Cover’s model of Nomos and Narrative is used as a theoretical basis for analyzing the dramatic changes taking place in this conservative society. Parental practices, with characteristic pragmatism, which receive support within the haredi context, are demonstrated.
Key words: haredim; fatherhood; masculinity; family; narrative; feminism.

 

[1] מושג זה הוטבע ע"י בן-גוריון בהסדר שקבע כי צעירים מן המגזר החרדי מקבלים פטור משירות צבאי ומתחייבים ללמוד תורה כעיסוק יחיד, ללא אפשרות לעבוד לפרנסתם. ראו: אליצור, 2010; אלמוג וחנני, 2008; קפלן, 2007; שביד, 2007; שלהב, 2005; קפלן, 2004; גרילק, 2002; אילן, 2001; גונן,2005; 2000; פרידמן, 1991; שלהב, 1991.

[2] Cover, R. M. (1983). Foreword: Nomos and Narrative, Harvard Law Review, 97:4.

 


כללי

כותרת

עוד מידע