המרכז לחקר החברה החרדית – כתב העת לחקר החברה החרדית
ראשי >> 
כתב העת לחקר החברה החרדית >> חרדיות מזרחית - אידאולוגיה וזהות

חרדיות מזרחית - אידאולוגיה וזהות

<< למאמר הבא | למאמר הקודם >>

חרדיות מזרחית: אידיאולוגיה קשיחה, זהות רכה


מאת: נסים ליאון
אוניברסיטת בר-אילן 
כרך 1, תשע"ד 2014/2013 (יוני 2014): 20-1.
להורדת קובץ המאמר המלא


תקציר:

מאמר זה מתאר שלוש חזיתות שהחרדיות המזרחית מתמודדת בהן כיום. באחת היא ניצבת מול מציאות מפולשת בסגנונות חיים דתיים שאינם חרדיים, הן בתא המשפחתי, הן בקהילות המתפללים והן באזורי המגורים. בשנייה היא מתמודדת עם יחסי הכוחות האתניים בתוך החברה החרדית, ובשלישית מול מוסדות המדינה, כשהיא בקשר בלתי-אמצעי עם ציבור לא-חרדי בעל עמדות לאומיות מובהקות.

תוצאת ההתמודדות בחזיתות אלו ניכרת כיום בשלוש מגמות שונות: 1. בחרדיות מתקנת (רפורמטיבית), המבקשת להפוך את דרך החיים החרדית לתו-תקן בקרב ציבור דתי או שומר-מסורת שאינו חרדי; 2. חרדיות אתנו-מעמדית החושפת מציאות של חברת קסטות; 3. חרדיות ממלכתית המבקשת לקחת חלק בעיצוב החברה הישראלית באמצעות מוסדות המדינה ומשאביה. Mizrachi Ultra-Orthodoxy: Strict Ideology, Liquid Identity 
Nissim Leon
Bar-Ilan University
 
Abstract
This paper describes three fronts that Mizrachi ultra-orthodoxy must address these days. The first front entails existing in a reality invaded by religious lifestyles that are not Ultra-Orthodox – within the family unit, within the community of worshippers, and within residential areas. The second front entails dealing with ethnic power struggles within ultra-orthodox society, and the third front entails dealing with state institutions, which in turn involves unmediated interaction with a non-Ultra-Orthodox population whose views are distinctly national. 
 
The struggle along these fronts is manifested today in three different trends: 1. Reformative ultra-orthodoxy which seeks to have the ultra-orthodox lifestyle become the standard way of life within the religious or observant population that is not ultra-orthodox; 2. Ethnically and socially divided ultra-orthodoxy, exposing a reality of a caste system; and 3. State-oriented ultra-orthodoxy, which seeks to take part in shaping Israeli society through state institutions and resources.

כללי

כותרת

עוד מידע