המרכז לחקר החברה החרדית – כתב העת לחקר החברה החרדית
ראשי >> 
כתב העת לחקר החברה החרדית >> חרדים ברשת: משחקי-זהות בקהילה החרדית המקוונת

חרדים ברשת: משחקי-זהות בקהילה החרדית המקוונת

חרדים ברשת: משחקי-זהות בקהילה החרדית המקוונת


מאת: שרית אוקון

sarit.okun@gmail.com

המחלקה לתקשורת אוניברסיטת בן גוריון בנגב

המרכז לחקר החברה החרדית, מכון ירושלים לחקר ישראל, תשע"ו 2016/2015 (מרץ, 2016): 77-56
להורדת קובץ המאמר המלא


תקציר

המרחב הקיברנטי וקהילות הדת המקוונות (Online Religious Community) המתקיימות בו, מספקים הזדמנות מחקרית עדכנית ויעילה להיכרות עם מגזרים שונים בחברה. אחת מקבוצות המחקר המרתקות בתחום זה היא הקהילה החרדית המקוונת, הפועלת ברשת ללא לאות, בצל השפעות החברה המערבית-חילונית. מאמר זה מבוסס על מחקר נטנוגרפי שבחן בין היתר כיצד מציגים עצמם חברי קהילת-דת זו בפורום  'בחדרי חרדים'. 
המחקר משלב בין שתי מתודולוגיות משלימות: 'חקר מקרה' (Case Study) ו'נטנוגרפיה' (Netnography), שהיא שיטה אתנוגרפית איכותנית ופרשנית, המאפשרת להתחקות אחר קהלים ותרבויות מקוונות (cybercultures) בעולם מתוּוך טכנולוגית. בתום חמישה חודשי תצפית, בהם נבחנו ועובדו מבחינה תמטית קרוב ל-3000 דיונים (שרשורים), נמצא כי חברי הקהילה החרדית המקוונת מנהלים משחקי-זהות אישיים וקבוצתיים. משחקי הזהות מעידים על כך שחברי "חצר" חדשה זו מכסים טפח ומגלים טפחיים: הם משתמשים אמנם ב"ניקים" (כינויים מקוונים) אשר מסווים ומסתירים את זהותם בעולם הממשי ואף נהנים משמירה על אנונימיות יחסית, אך בה בעת הם גם משתעשעים בהעברת מסרים חדים ובולטים על אישיותם, אמונותיהם ואורחות-חייהם.    
מילות מפתח: החברה החרדית | אינטרנט | קהילות-דת מקוונות | נטנוגרפיהAbstract
Cyberspace and the online religious communities active within it, provide an outstanding opportunity to learn more about such communities. One of the most fascinating groups to be investigated in this way is the online, ultra-orthodox community, which uses the internet tirelessly, even under the shadow cast by secular, western society. This study is based on netnographic research, which examined, inter alia, how the members of this religious community present themselves in the Behadrei Haredim forum.
The study combines two complementary methodologies – Case study and netnography, which is an ethnographic, qualitative and interpretive method enabling the investigation of cyber-cultures in the technologically mediated world. After five months of observation, examination and the thematic processing of close to 3,000 conversations (strings), it was found that members of the online, ultra-orthodox community play both individual and group “identity games”.
The pervasive presence of those identity games indicates that the members of this new-style Hassidic court reveal little. Whereas they do use nicknames concealing their real world identities and enjoy relative anonymity, at the same time they enjoy sending pointed, obvious messages about their personalities, beliefs and lifestyles.
Key Words: Ultra-orthodox society | internet | online religious communities | netnography 

 

מבוא

בין קירות, בין חדרי חדרים

מי אנחנו בעצם?

בין זהות שאולה לפשטות

מי אנחנו בעצם?

(מחכים ליונה/ לילך שיר)

האקדמיה מקיימת בעשורים האחרונים דיונים מרתקים אודות הקהילות המקוונות – תופעה חשובה ומרכזית בהווי החיים הדיגיטליים ברשת, במסגרתם עולות ונשנות סוגיות כגון: מהי קהילה מקוונת, האם היא "קהילה" במובנים סוציולוגיים, מה מניע אנשים להשתתף בה וכיצד היא משפיעה על החיים החברתיים והתרבותיים במציאות. ההשפעה העצומה של המרחב הקיברנטי והמדיה החדשים על מושגי זמן, מרחב וזהות, מעוררת ומעודדת חוקרים מדיסציפלינות שונות לבחון ביתר-שאת את פעילותם של משתמשי האינטרנט בעולם, ובפרט את אחת הקבוצות הבולטות והמאתגרות ברשת – קהילות הדת המקוונות. 

קהילות הדת המקוונות (Online Religious Community) הן מסגרות חברתיות ותרבותיות ייחודיות המשמשות לאינטראקציה בין פרטים דתיים הפועלים יחדיו במרחב המקוון, ומשקפות נאמנה את האופי ואת התפקוד של המגזרים הדתיים בחברה המרושתת (Campbell, 2005; 2010; 2011b). אלא שבעוד שקהילות-דת מקוונות אחרות זכו כבר למחקרים מעמיקים (Bunt, 2000; Cheong, 2013; Cheong & Poon, 2009; Cowan, 2005; Hellend, 2007; Howard, 2000; Larsen, 2007; Taylor, 2003; Roof, 2007;) הקהילה החרדית המקוונת טרם זכתה לתשומת הלב המחקרית הראויה. מאמר זה מציג ממצאים ממחקר נטנוגרפי מעמיק ומקיף, הבוחן את מאפייני הקהילה החרדית המקוונת ומתמקד בדרך ההצגה העצמית ובזהות בה משתמשים חברי קהילה מקוונת זו.

 

כללי

כותרת

עוד מידע