המרכז לחקר החברה החרדית – כתב העת לחקר החברה החרדית
ראשי >> 
כתב העת לחקר החברה החרדית >> יציאה לעבודה בקרב בני-ישיבות חרדים

יציאה לעבודה בקרב בני-ישיבות חרדים

יציאה לעבודה בקרב בני-ישיבות חרדים: הסיבות, החששות ממנה והתפיסות כלפיה


מאת: יצחק טרכטינגוט

תלמיד מחקר במרכז למדיניות ציבורית, האוניברסיטה העברית בירושלים ועמית במכון מנדל למנהיגות חינוכית

כרך 1, תשע"ד 2014/2013 (יולי 2014): 65-42.
להורדת קובץ המאמר המלא


תקציר:

מחקר זה, שנערך בקרב בני-ישיבות חרדים מזרמים חרדיים שונים, בדק אם יש הבדלי תפיסות בין בני-ישיבות חרדים שיצאו לעבודה, לבין אלה שממשיכים ללמוד בישיבה, בכל הקשור לסיבות ליציאה לעבודה, לחששות ממנה וליחס סביבתם הקרובה כלפיה. במחקר נמצאו הבדלים מובהקים במרבית המשתנים בין אלה שלומדים לבין אלה שעובדים. עמדותיהם של אלה הלומדים בלבד נמצאו חיוביות פחות כלפי היציאה לעבודה מאלו של העובדים, והם מסבירים צעד זה בעיקר בקשיי-פרנסה, בעוד שאלה שעובדים מנמקים אותו גם בקשיים בלימודים. כמו-כן נמצא כי חששותיהם של בני-ישיבה עובדים מהיציאה לעבודה ומאפייניה היו נמוכים באופן משמעותי מחששות בני הישיבה הלומדים. כמו כן נמצא שעמדת הקרובים והקהילה כלפי היציאה לעבודה נתפסות חיוביות יותר בקרב אלה שעובדים מאשר בקרב אלה שאינם עובדים. הבדלי תפיסות בשאלות אלו נמצאו גם בין זרמים שונים בחברה החרדית.

מבוסס על עבודת מחקר לתואר מוסמך בהנחיית פרופ' איתמר גתי באוניברסיטה העברית בירושלים.

 

מבוסס על עבודת מחקר לתואר מוסמך בהנחיית פרופ' איתמר גתי באוניברסיטה העברית בירושלים.Ultra-Orthodox Yeshiva Students and Entry into the Workforce:
Reasons, Concerns, and Perceptions Regarding Employment

 

Itschak Trachtingot

Abstract
This study, which was conducted among ultra-orthodox yeshiva students from various ultra-orthodox groups, examined whether there were differences in perception between ultra-orthodox yeshiva students who entered the workforce and those who continued to study in yeshivas, in all aspects relating to their reasons for entering the workforce, their concerns about entry into the workforce, and the attitude of their immediate community towards this step. Distinct differences were found in the study for most of the variables between those who were studying and those who were working. The opinions of those who were only studying were less positive towards entry into the workforce than the opinions of those who were working, and they explain it as a step taken primarily because of financial hardship, whereas those engaged in employment also explain it in terms of difficulties relating to studies. Likewise, it was found that the concerns of employed yeshiva students regarding entry into the workforce and aspects thereof were of a significantly lower degree than the concerns of yeshiva students engaged in study. Furthermore, it was found that the opinions of relatives and the community towards entry into the workforce were perceived as more positive among those who were employed than among those who were not. Differences of perception regarding these questions were also found to exist among the different sects within the ultra-orthodox community. 


 

 


כללי

כותרת

עוד מידע