המרכז לחקר החברה החרדית – כתב העת לחקר החברה החרדית
ראשי >> 
כתב העת לחקר החברה החרדית >> מתנדבים חרדים בשירות אזרחי בישראל

מתנדבים חרדים בשירות אזרחי בישראל

מתנדבים חרדים בשירות אזרחי בישראל: הון חברתי ומניעים לבחירת מסגרת ההתנדבות


מאת: אסף מלחי
מׅנהל המחקר במשרד הכלכלה ומכון ירושלים לחקר ישראל 
כרך 1, תשע"ד 2014/2013 (יולי 2014): 41-21
להורדת קובץ המאמר המלא


תקציר:

המחקר בחן באופן שיטתי מאפיינים וסוגים שונים של הון חברתי בקרב כ-600 מתנדבים חרדים מקהילות מגוונות, המשרתים במסגרת השירות האזרחי. במחקר נבחנה מידת השפעתם של סוגי הון חברתי על הבחירה בין התנדבות 'מסתגרת' בתוך הקהילה, לעומת התנדבות 'פתוחה' מחוץ לקהילה החרדית. בנוסף, נבחן הקשר בין מניעים להתנדבות לבין סוגי הון חברתי של המתנדבים. ממצאי המחקר מלמדים כי מתנדבים מקהילות חרדיות סגורות, בעלי הון חברתי מלכד גבוה, משרתים לרוב במסגרות פנים-קהילתיות, הן מסיבות אלטרואיסטיות וחברתיות והן מחשש להיחשף לאוכלוסיות שאינן חרדיות. לעומתם, מתנדבים מקהילות חרדיות פתוחות (יחסית), בעלי הון חברתי מגשר גבוה, בוחרים לעתים קרובות לשרת במסגרות התנדבותיות כלליות מחוץ לקהילתם (למשל מד"א או משטרה). בחירתם של האחרונים מעוגנת במניעים אנוכיים-תועלתניים הנובעים מן הצורך לרכוש ניסיון תעסוקתי משמעותי בתקופת ההתנדבות, על מנת למצות את יכולותיהם וכישוריהם ולפרוץ בזהירות את גבולות קהילתם. השתלבותם של גברים חרדים בשירות אזרחי מחוץ לקהילתם, מייצרת הזדמנויות לחשיפה הדדית בין מגזרים שונים ולחיזוק  האמון והסולידריות בין מגזרים שונים. כך גם מתחזקת והולכת זיקת המתנדבים החרדים למדינה ומוסדותיה.    Haredi (Ultra-Orthodox) Volunteers in Israeli Civilian Service:
Social Capital and Motives for Selecting a Volunteering Setting

 

 
Asaf Malchi
Research Section, Ministry of the Economy and Jerusalem Institute of Israel Studies
 
 
Abstract
 
This study examines attributes and types of social capital among haredi (ultra-orthodox) men, aged 22 and above and coming from a variety of haredi communities, who volunteer to serve in the Civilian Service in Israel. Drawing on a sample of some 600 haredi men, the research probed how types of social capital influence the choice between “inward” volunteering (within a haredi community) and “outward” volunteering (outside the haredi community). The article also addresses the relation between motives for volunteering and types of social capital among volunteers. The research findings indicate that volunteers coming from relatively “closed” haredi communities, characterized by highly “bonding” social capital, often serve in a haredi setting both for altruistic motives and fear of being exposed to non-haredi people; meanwhile, volunteers coming from relatively “open” haredi communities and having a high level of “bridging” social capital often choose to serve in a general setting outside their ultra-orthodox community, such as the police or a medical emergency service (e.g., Magen David Adom). The latters' choice is anchored in a utilitarian motive, primarily an interest in gaining significant work experience while engaged in voluntary work, thus enhancing their individual capabilities and skills so as to later cross the boundaries of their own community. The involvement of ultra-orthodox men in civilian service outside their community generates opportunities of mutual exposure between the different sectors of the Israeli population and enhances the trust and solidarity between them, as well as strengthening the haredi volunteers' trust in the state and its institutions.

כללי

כותרת

עוד מידע