המרכז לחקר החברה החרדית – כתב העת לחקר החברה החרדית
ראשי >> 
כתב העת לחקר החברה החרדית >> "להיות אישה של תלמיד חכם"

"להיות אישה של תלמיד חכם"

"להיות אישה של תלמיד חכם" - כיצד נתפסת המציאות החברתית-כלכלית של 'חברת הלומדים' בעיני נשים חרדיות


מאת: רבקה נריה בן-שחר

המכללה האקדמית ספיר

rivka.nbs@gmail.com

חקר החברה החרדית, כרך 2 תשע"ה 2015/2014 (יולי 2015): 192-169
להורדת קובץ המאמר המלא


כיצד נשים חרדיות תופסות את המציאות הכלכלית-חברתית של החברה החרדית בישראל בת-זמננו?תקציר
מאמר זה בודק כיצד נשים חרדיות תופסות את המציאות הכלכלית-חברתית של החברה החרדית בישראל בת-זמננו. בפועל, רוב הנשים החרדיות עובדות ויש להן תפקיד משמעותי בפרנסת המשפחה. כמנגנון סוציאליזציה מרכזי, העיתונות החרדית מתייחסת לפרדוקס זה באופן דואלי: מצד אחד היא מעודדת את הנשים לעבוד לצורך פרנסת הבית ולתמיכה בבן הזוג הלומד. מצד שני היא מבהירה שהעבודה אינה מטרה לכשעצמה (קריירה) אלא אמצעי (עיסוק) לפרנסת המשפחה. 
בראיונות-עומק עם 25 נשים חרדיות, התבקשו הנשאלות להתייחס לטקסט "היי צנועה", שהתפרסם במוסף "הבית שלנו" (מוסף הנשים של עיתון "המודיע"). הטקסט טען כי מקומן החשוב של הנשים הוא בבית פנימה, ועליהן לשמור על צניעותן בהתייחס להיררכיה בין תפקידיהן השונים בבית ובחוץ. ניתוח המבוסס על התיאוריה המעוגנת בשדה, העלה שלושה קולות: האחד, קול מהותני, התופס את הנשים והגברים כיצורים שמהותם שונה, ולפיכך תפקידיהם שונים; השני, קול סוציולוגי, המנתח את המצב הכלכלי-חברתי בחברה החרדית, ומטיל על הנשים לפרנס מכורח המציאות את בני-זוגן הלומדים תורה; והשלישי, קול ביקורתי של נשים שהעזו להצביע על הסיכונים וההשלכות של יציאת הנשים לעבודה: ערעור מערכות הזוגיות, המשפחתיות והחברתיות במגזר החרדי. קולות מגוונים אלה, שיידונו באמצעות מחקרים רלבנטיים, מתארים את אחת ההתפתחויות המרתקות אשר פוקדות את החברה החרדית בישראל של שנות האלפיים. 
 

“To Be the Wife of a Talmid Hacham [Torah Scholar]” - How Ultra-Orthodox Women Perceive the Socio-Economic Reality of the Learners’ Society”
Rivka Neriya Ben-Shahar
Sapir academic College
rivka.nbs@gmail.com

Abstract
This paper examines how ultra-orthodox women perceive the socio-economic reality of contemporary ultra-orthodox society in Israel. In practice most ultra-orthodox women work, and they play an important role in the financial support of their family. The ultra-orthodox press, a major socialization mechanism, has a dualistic approach to this paradox: on the one hand it encourages women to work in order to provide for their family and support their husband in his studies. On the other hand, it makes clear that work is not an aim in itself (a career), but rather a means (an occupation) for the financial support of the family. 
Through in-depth interviews, 25 ultra-orthodox women were asked about their reactions to a text published under the title “Be Modest” in Our Home (Habyit Shelanu) - a women’s supplement in the newspaper HaModi’a). The text argued that women’s important place is in the home, and they should maintain a sense of modesty regarding the hierarchy of their various roles inside and outside the home. An analysis based on grounded theory in the field found three voices: first, an essentialist voice, which perceives men and women as creatures who are different in essence and therefore have different roles; second, a sociological voice, which analyzes the socio-economic circumstances of ultra-orthodox society and assigns women the task of providing financial support as a matter of necessity, given the reality of their husbands being engaged in Torah study; third, a critical voice of women who dared to point out the dangers and repercussions of women going out and working: the destabilization of the husband-wife relationship, the family unit, and the social system in the ultra-orthodox sector. These very different voices, which will be explored using relevant studies, illustrate one of the fascinating developments taking place in Israel’s ultra-orthodox society in the twenty-first century. 

כללי

כותרת

עוד מידע