המרכז לחקר החברה החרדית – כתב העת לחקר החברה החרדית
ראשי >> 
כתב העת לחקר החברה החרדית >> מלחמת העצמאות בעיניים חרדיות

מלחמת העצמאות בעיניים חרדיות

<< למאמר הבא | למאמר הקודם >>

מלחמת העצמאות בעיניים חרדיות: על פי ''היומן'' של אגודת-ישראל שיצא בירושלים (מארס-אפריל 1948)


מאת: אלדד נאור

eldad_n@mayan.org.il


להורדת קובץ המאמר המלא


בשלבים הקשים ביותר של מלחמת העצמאות, בחודשים מארס-אפריל 1948, בשעה ש'ההגנה' עומדת במבחנים קשים של המשך המצור על ירושלים היהודית, המשך פיצוצי התופת בעיר, הוצאת שיירות מן העיר ועמידה במתקפות מדרום ומצפון, חוותה גם הקהילה החרדית ימים קשים. לצד העמידה במלחמה הקשה בשכונות חרדיות ולצד קשיי המצור, היה הציבור החרדי נתון לראשונה בחיבור עם הרוב הציוני בעיר כתף אל כתף. לאחר עשרות שנים של מאבק רעיוני כנגד הציונות, החילוניות והפרדה באורח החיים ובמוסדות, נדרשו החרדים לעמוד לצד החילונים ולסייע להם. ואכן, לצד השאיפה למדינת-הלכה והציפייה לשליטה בין-לאומית בעיר (לפי החלטת החלוקה), עלו בקרב החרדים בירושלים שאלות רבות על דרכי שיתוף הפעולה עם מוסדות העיר והיישוב, במיוחד בהקשר הצבאי. במחקר זה נבדק העיתון היומי הראשון של הציבור החרדי - ''היומן'', שיצא בעיר בעיצומה של המלחמה, בהקשר לשאלות הביטחון דאז. מתברר כי  בנושאים אלה היו רמות שונות של הזדהות עם  מהלכי המלחמה ודרכי ההתנהלות של "ההגנה" בעיר, לצד ביקורת נוקבת. מאמר זה עוסק בביקורת שהובעה בעיתון נגד "ההגנה" מצד חוגים בקהילה, לעיתים מרביתה, ביחס למהלכיה הצבאיים וביחס לצורך לפעול בתחום הביטחון בהנחיית גדולי התורה.

 

The War of Independence in Jerusalem; criticism in the area of security, as reflected in "Hayoman" of Agudat Israel (March-April 1948)
Eldad Naor
 
During the most difficult stages of the War of Independence in March-April 1948, while the Haganah stood at the forefront in defending Jewish Jerusalem in the difficult stages of the continued Arab siege, the Haredi (ultra-Orthodox) community, for the first time, joined the Jewish majority in the fighting. In this study, the first daily of the ultra-Orthodox community – Hayoman - published in Jerusalem at the height of the war, is examined in light of Haredi participation and involvement in the war efforts.  The study shows that there were different levels of identification with the various developments of the war and with the security forces of the Haganah in the city. In this article, we are dealing with the criticism, voiced by Haredi circles, against Haganah behavior, mostly on conduct as a Jewish army, its excessive aggressiveness in unnecessary military actions and the need to act under the guidance of rabbis.
Keywords: Jerusalem; Haganah; Ben-Gurion, War of Independence; Agudath Israel; va’adat hamatzav; siege: burial; keeping the Sabbath; religious coercion; rabbinical leaders.

 
כללי

כותרת

עוד מידע