המרכז לחקר החברה החרדית – כתב העת לחקר החברה החרדית
ראשי >> 
כתב העת לחקר החברה החרדית >> ממרחק תביא לחמה

ממרחק תביא לחמה

"ממרחק תביא לחמה": עובדות חרדיות בשוק-ההייטק הישראלי


מאת: חיה גלבוע

מכון שלום הרטמן

siachgilboa@gmail.com

חקר החברה החרדית, כרך 2 תשע"ה 2015/2014 (אוגוסט 2015): 220-193
להורדת קובץ המאמר המלא


כיצד נשים חרדיות היוצאות לעבוד בארגוני הייטק מתמודדות עם הימצאותן בין שני קטבים- ההתקרבות למודרניות אל מול שמרנות דתית, הגנה על הגחלת וציוויונן הדתי?תקציר

 תופעת יציאתן של נשים חרדיות לעבודה בארגוני הייטק ישראליים, היא חלק משינוי נרחב בדפוסי התעסוקה של נשים חרדיות בישראל. מחקר זה מתאר את דרכי ההתמודדות של נשים אלו עם המתח השורר בין שני קטבים: היפתחות למודרניות ולישראליות מחד גיסא ושמרנות דתית וחברתית מאידך גיסא; אפשרויות חדשות להעצמה אישית ומקצועית מחד גיסא ונאמנות למבנה החברתי והמשפחתי הפטריארכלי של החברה החרדית מאידך גיסא. המחקר מתאר את האסטרטגיות שנשים אלו מפתחות בעבודה בסביבה החילונית ובוחן כיצד היציאה לעבודה והממשק עם סביבה ארגונית חילונית ומודרנית הופכים אותן לסוכנות-שינוי חדשות, העשויות לחולל תמורות בחברה החרדית. מנתוני המחקר האיכותני עולה כי במפגש עם עולם ההייטק החילוני, העובדות החרדיות מאמצות שלוש אסטרטגיות התנהגות שונות: החמרה, ברירה ואימוץ. אסטרטגיות אלו מעידות על השינוי שנוצר כתוצאה מן המפגש הקוטבי: מרבית העובדות מאמצות מרכיבי זהות חדשים – שינוי שעשוי להפוך אותן לסוכנות-שינוי בסביבתן המשפחתית והקהילתית.

1 המאמר הוא תוצר של עבודת מחקר לתואר שני בהנחיית ד"ר ורדה וסרמן והינו חלק מפרויקט רחב שנתמך ע"י קרן רוטשילד קיסריה, מס' גרנט 50501 ע"ש ד"ר ורדה וסרמן מהאוניברסיטה הפתוחה וד"ר מיכל פרנקל מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

 

"She bringeth her food from afar”: Haredi Women Working in Israel’s High-Tech Market
Chaya Gilboa
Shalom Hartman Institute
siachgilboa@gmail.com
 
Abstract
The phenomenon of haredi (ultra-orthodox) women leaving the confines of their communities to join high-tech organizations points to the broader change underway in employment patterns among haredi women in Israel. The present research investigates how the women navigate between these two very different worlds – one that opens them up to modernity and "Israeliness" compared to the conservative, religious world in which they live. The tension is between new possibilities of personal empowerment and professional development and a devotion to the patriarchal social and family structure of ultra-orthodox society. This research traces the strategies haredi women develop while working in a secular environment and examines in what way does going out to work and interacting with an organizational milieu of modern secular attributes bring about the molding of new change agents generating transformation processes in haredi society. The findings indicate that the haredi women workers adopt three different behavioral strategies in their meeting with the secular high-tech world: a deepening of their devotion, choice and adaptation. These three strategies point to a shift that has been created as a result of the meeting of the polarized worlds, with most of the workers adopting and adding new facets of identity to their own. It is this trend that has the potential to turn them into agents of change in their family and community environments. 
 

כללי

כותרת

עוד מידע