המרכז לחקר החברה החרדית – שנתון ונתונים
ראשי >> 
שנתון ונתונים

שנתון ונתונים

התחזקות האוכלוסייה החרדית בישראל והתמורות שפקדו אותה בשנים האחרונות, מגבירות את ההתעניינות בה ואת הביקוש לנתונים סטטיסטיים אודותיה. העניין במגזר החרדי מתעורר הן בקרב קובעי המדיניות, הן בקרב חוקרים ותלמידים והן בקרב הציבור הרחב. המרכז לחקר החברה החרדית מתכוון לענות על ביקוש זה באמצעות מאגר נתונים על האוכלוסייה החרדית. עורכת המאגר היא ד"ר מאיה חושן, חוקרת בכירה במכון ירושלים למחקרי מדיניות ועורכת השנתון הסטטיסטי לירושלים. מאגר הנתונים יכלול שני נדבכים עיקריים: האחד יציע נתונים שוטפים שהתפרסמו על ידי גופים העוסקים בסטטיסטיקה ובמחקר והשני הוא השנתון הסטטיסטי של החברה החרדית, שיראה אור לראשונה בשנה הקרובה. להקמת השנתון שותפים מכון ירושלים לחקר ישראל והמכון הישראלי לדמוקרטיה. 

צוות המאגר: 

  • ד"ר מאיה חושן - עורכת
  • אלון קופרארד
  • יועד שחר

 

הנושאים הראשיים:

דמוגרפיה

חינוך השכלה גבוהה

כלכלה ורמת חיים

תעסוקה

רווחה ואיכות חיים

בצבא ובשירות האזרחי

כללי

כותרת

עוד מידע