המרכז לחקר החברה החרדית – שנתון החברה החרדית בישראל - 2016
ראשי >> 
שנתון ונתונים >> 
שנתון החברה החרדית בישראל - 2016

שנתון החברה החרדית בישראל - 2016

התחזקות האוכלוסייה החרדית בישראל והתמורות שפקדו אותה בשנים האחרונות, מגבירות את ההתעניינות בה ואת הביקוש לנתונים סטטיסטיים אודותיה. העניין במגזר החרדי מתעורר הן בקרב קובעי המדיניות, הן בקרב חוקרים ותלמידים והן בקרב הציבור הרחב. המרכז לחקר החברה החרדית מתכוון לענות על ביקוש זה באמצעות מאגר נתונים על האוכלוסייה החרדית. עורכת השנתון מטעם מכון ירושלים היא ד"ר מאיה חושן, חוקרת בכירה במכון ירושלים למחקרי מדיניות ועורכת השנתון הסטטיסטי לירושלים. השנתון מפורסם בשיתוף עם  ד"ר גלעד מלאך וד"ר לי כהנר מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה.

למעבר לשנתון לחצו כאן

למעבר לתקציר השנתון לחצו כאן

כללי

כותרת

עוד מידע