המרכז לחקר החברה החרדית – חרדים בצבא ובשירות האזרחי
ראשי >> 
שנתון ונתונים >> 
נתונים- עד 2016 >> 
חרדים בצבא ובשירות האזרחי

חרדים בצבא ובשירות האזרחי

(אכ"א צה"ל, ג'וינט ישראל, מנהלת השירות האזרחי-לאומי)

שם: השירות האזרחי-לאומי בישראל – סקירה וניתוח
כותבים: אחמד חטיב ואילן ביטון
מקור: מרכז המחקר והמידע של הכנסת  
תאריך: פברואר 2011

לוחות:

  • טבלה 7: מרכיבי עלות העסקת מתנדב חרדי בשירות האזרחי
  • טבלה 8: העלות הכוללת של הפעלת השירות האזרחי-לאומי

תרשימים:

  • תרשים 1: התפלגות המתנדבים בשירות האזרחי-לאומי
  • תרשים 4: הגידול במספר המתנדבים החרדים בשירות האזרחי-לאומי (ינואר 2008 – נובמבר 2010)
  • תרשים 5: התפלגות המתנדבים החרדים בשירות האזרחי-לאומי

 

שם: תכונות כלכליות של החברה החרדית בישראל 1998-2010
כותבים: מרק פלדמן, מתן שמלצר, רות סחייק, מירב פסטרנק, יוליה קלושקה-אסנין, דן יונה-עמדי, ואורטל גאלו
מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  
תאריך: מרץ 2014

תרשימים:

  • תרשים 12: יהודים (חרדים ולא חרדים) בני 20 ומעלה ששירתו בצה"ל בשירות לאומי, לפי מין 2010
 
כללי

כותרת

עוד מידע