המרכז לחקר החברה החרדית – רווחה ואיכות חיים
ראשי >> 
שנתון ונתונים >> 
נתונים- עד 2016 >> 
רווחה ואיכות חיים

רווחה ואיכות חיים

שם: מועדונים חברתיים לזקנים – תפרוסת ארצית, דפוסי פעילות ומאפייני המבקרים
כותבים: אסף שרון, ג'ני ברודסקי ושמואל באר
מקור: משרד הרווחה והשירותים החברתיים
תאריך: פברואר 2013

תרשימים:

 • תרשים 7: שיעור המועדונים שמתקיימות בהם פעילויות ייעודיות לקבוצות אוכלוסייה ספציפיות, לפי דיווח הריכוזים (באחוזים)

 

שם: מאפיינים וצרכים של הקטינים המטופלים בשירות המבחן לנוער
כותבים: פאולה כאהן-בטרבצ'ינסקי ודגנית לוי
מקור: מכון ברוקדייל  
תאריך: מאי 2011

לוחות:

 • לוח 2: מאפיינים אישיים של הקטינים, לפי יחידה (באחוזים)

 

שם: ילדים בישראל 2010 – שנתון סטטיסטי
כותבים: יפה ציונית, ציפי ברמן ואשר בן אריה
מקור: המועצה לשלום הילד  
תאריך: דצמבר 2010

לוחות:

 • לוח 6.6: מסגרת ותחום התנדבות של בני 14-18 לפי מגזר ומין (אחוזים) יוני 2010
 • לוח 6.7: סיבות לאי השתתפות של בני 14-18 בפעילות התנדבותית לפי מגזר ומין (אחוזים) יוני 2010
 • לוח 6.8: פעילויות מתוכננות של הני 14-18 לחופשת הקיץ לפי מגזר ומין (אחוזים) יוני 2010
 • לוח 8.10: תלמידים שמשקלם עודף בכיתות א'-ט' לפי כיתה ומגזר (אחוזים) תש"ע (2009/10)
 • לוח 8.11: תלמידים בכיתות א'-ט' בתת משקל לפי כיתה ומגזר (אחוזים) תש"ע (2009/10)
 • לוח 8.12: תלמידי כיתות א'-ט' שגובהם נמוך מן המצופה לפי כיתה ומגזר (אחוזים) תש"ע (2009/10)
 • לוח 14.17: נערות וצעירות במצוקה המטופלות בידי השירות לנערות ולצעירות של משרד הרווחה, לפי מחוז ומגדר (מספרים), 2009

תרשימים:

 • תרשים 6י"ב: בני 14-18 הנוטלים חלק בפעילות התנדבותית במהלך שנת הלימודים לפי מגזר ומין (אחוזים) יוני 2010
 • תרשים 14ט': מספר הילדים בסיכון שהיו בטיפול אינטרני במרכז חירום לפי מקום המרכז 2009

 

שם: תנועות הנוער בישראל
כותבת: נעמי שלג מי-עמי
מקור: מרכז המחקר והמידע של הכנסת  
תאריך: מאי 2010

לוחות:

 • טבלה עמ' 7: אמדן גודל תנועות הנוער, 2006
 • טבלה עמ' 7: חלוקת התקציב לתנועות הנוער, 2009

 

שם מצגת: חגירת חגורות בטיחות – השוואה בין מגזרים
מקור: גאוקרטוגרפיה  
תאריך: נובמבר 2007
נתונים סטטיסטיים:

 • שקופיות 28-40
 • שקופיות 66, 69, 71, 87-93

 

שם: התנדבות בישראל: מתוך ממצאי הסקר החברתי 2002-2004
כותב: מיכאל שפרנסקי
מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  
תאריך: ינואר 2007

לוחות:

 • לוח 2: ישראלים בני 20 ומעלה שעסקו בפעילות התנדבותית ב-3 החודשים שקדמו לראיון, לפי תכונות סוציו-אקונומיות, לפי ממצאי הסקר החברתי
 • לוח 4: יהודים ואחרים, בני 20 ומעלה שעסקו בפעילות התנדבותית ב-3 החודשים שקדמו לראיון, לפי תכונות סוציו-אקונומיות לפי ממצאי הסקר החברתי 2002-2004
 • לוח 8: גברים, בני 20 ומעלה, שעסקו בפעילות התנדבותית ב-3 החודשים שקדמו לראיון, לפי תכונות סוציו אקונומיות לפי ממצאי סקר חברתי 2002-2004
 • לוח 10: נשים, בנות 20 ומעלה , שעסקו בפעילות התנדבותית ב-3 חודשים שקדמו לראיון, לפי תכונות סוציו אקונומיות לפי ממצאי סקר חברתי 2002-2004
 • לוח 12: מתנדבים בני 20 ומעלה, לפי תכונות סוציו אקונומיות, מתוך ממצאי סקר חברתי 2002-2004
 • לוח 17: התנדבות, סקר חברתי 2002-2004, תסוגה לוגיסטית: גורמים המשפיעים על סיכויו של הפרט להתנדב

 

כללי

כותרת

עוד מידע