המרכז לחקר החברה החרדית – שנתון החברה החרדית בישראל - 2017
ראשי >> 
שנתון ונתונים >> 
שנתון החברה החרדית בישראל - 2017

שנתון החברה החרדית בישראל - 2017

שנתון החברה החרדית בישראל השני ממשיך את השנתון הראשון ומביא חידושים ועדכונים רבים. השנתון הראשון (שראה אור ב-2016) יצר מהפכה בחקר החברה החרדית בישראל.

בשנתון מוצגים נתונים אודות הדמוגרפיה החרדית, מערכת החינוך, דפוסי התעסוקה, היקף העוני, רמת החיים ואורחות החיים. הלוחות והתרשימים מציגים את הנתונים העדכניים ביותר בצד נתוני עבר – כדי שניתן יהיה להשוות בינם ובין המצב הקיים וללמוד על מגמות השינוי לאורך זמן.

השנתון הפך למקור מידע מרכזי עבור מעצבי מדיניות, חוקרים ואנשי תקשורת וכן עבור גורמים מתוך החברה החרדית.

 

עורכי השנתון: מאיה חושן (מכון ירושלים למחקרי מדיניות), לי כהנר, גלעד מלאך (המכון הישראלי לדמוקרטיה). בריכוז דפנה שמר (מכון ירושלים למחקרי מדיניות).

שנתון החברה החרדית בישראל 2017 המלא PDF

תקציר שנתון החברה החרדית בישראל 2017

הגדרות והסברים לשנתון WORD

 

 פרק א דמוגרפיה

הגדרות לפרק קובץ WORD

לפרק א המלא בPDF

פרק ב חינוך

הגדרות לפרק קובץ WORD

לפרק ב המלא ב PDF

פרק ג עוני ורמת חיים

הגדרות לפרק קובץ WORD

לפרק ג המלא ב PDF

פרק ד תעסוקה

הגדרות לפרק קובץ WORD

לפרק ד המלא בPDF

פרק ה אורחות חיים

הגדרות לפרק קובץ WORD

לפרק ה המלא ב PDF

פרק ו איכות התעסוקה ותנאי העבודה

לפרק ו המלא ב PDF

 

 
 

 

 

כללי

כותרת

עוד מידע