המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
אבן מקיר תזעק

אבן מקיר תזעק

שם המחבר: אריאלי קובי
תאריך לועזי: 2005
סוג פרסום: פרק
שם כתב העת או הספר הערוך: פשקווילים: מודעות קיר וכרזות פולמוס ברחוב החרדי
מספרי עמודים: 41--38
מקום הוצאה: ירושלים ותל אביב
שם ההוצאה: מוזיאון ארץ ישראל ויד יצחק בן-צבי
פרק מבוא לאלבום 'פשקווילים' מאת ניצה בהרוזי-ברעוז (ראו ערכה). המאמר מנתח את תופעת הפשקווילים על רקע מאפיינים תרבותיים של החברה החרדית, כסיפורה של עיתונות המונים במובנה הראשוני וכ'חלון ראווה' למתרחש ברחוב החרדי. עולם הפשקווילים יצר עם השנים מכונה של העברת מסרים, חינוך המונים ותעמולה, כמו גם חומר הווי בידורי ההופך את השהות ברחוב לסיור חוויתי בין חדשות, דעות וסיפורים, כמו גם רגשות נקם ואיבה, קדושה וקנאות. הכותב מתאר את קהל היעד של הפשקוויל, הקורא אותם בסקרנות ומגיב בדרכו. טענת המאמר היא כי כיום, בעידן העיתונות והתקשורת החרדית המפותחת, הולך הפשקוויל ומאבד מקסמו. ההצדקה היחידה לקיומו היא האנונימיות של יוצריו. לפיכך טועים הם המייחסים חשיבות לפשקוויל דהיום חשיבות כמוסד תרבותי חרדי אמין ורוחש חיים.
כללי

כותרת

עוד מידע