המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
אוכלוסיית החרדים בישראל: מסמך מדיניות ותוכניות המחקרים

אוכלוסיית החרדים בישראל: מסמך מדיניות ותוכניות המחקרים

שם המחבר: מלחי אסף , אלפסי מיכל
תאריך לועזי: 2010
סוג פרסום: מסמך מדיניות
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: מדינת ישראל - משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה - מנהל מחקר וכלכלה
נייר מדיניות לרגל יום עיון 'תעסוקה במגזר החרדי – מגמות וכיוונים לעתיד', שהתקיים במעלה החמישה ב-7 ביוני 2010. חלק ראשון של המסמך עוסק בתוכניות העבודה וצוות החוקרים, בין השאר בהכשרה חילופית בסמינרים לבנות, בבחינת מידת האפקטיביות של מסלול תעסוקה להשתלבותם של החרדים בשוק העבודה, בזיהוי מגמות בקרב 'נושרים' מישיבות, ובמאפייני התעסוקה של העיר בני ברק. החלק השני הוא מסמך מדיניות שנועד למשרד ראש הממשלה, העוסק במאפייני התעסוקה הכלליים של המגזר, בחסמים ובפתרונות המוצעים. המסמך ממליץ על קווי המדיניות שיש לנקוט לקידום התעסוקה בקרב האוכלוסייה החרדית, ועל הדרכים ליישום מדיניות זו.
כללי

כותרת

עוד מידע