המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
אוכלוסיית הערבים, חרדים, אנשים עם מוגבלות, עולים ויוצאי אתיופיה: מאפייני תעסוקה, בריאות ושביעות רצון

אוכלוסיית הערבים, חרדים, אנשים עם מוגבלות, עולים ויוצאי אתיופיה: מאפייני תעסוקה, בריאות ושביעות רצון

שם המחבר: פפרמן בני
תאריך לועזי: 2010
סוג פרסום: דוח מחקר
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: משרד התמ"ת -מנהל מחקר וכלכלה
קישור לרשומה המלאה
אוגדן נתונים המכיל מידע סטטיסטי על חמש אוכלוסיות: ערבים, חרדים, אנשים עם מוגבלות, עולים אחרי 1996 ויוצאי אתיופיה. המשותף לקבוצות אוכלוסייה אלו, הוא היותן מודרות במידה רבה משוק העבודה בישראל, ואשר הפוטנציאל התעסוקתי שלהן אינו ממומש דיו מחד, והיותן יעד מרכזי במדיניות עידוד התעסוקה בישראל בעשור האחרון מאידך. המידע המוצג באוגדן מאפשר לשרטט, בקווים עיקריים, את מאפייניהן של האוכלוסיות הנזכרות בתחומים המודדים היבטים של רמת ההשתתפות בשוק העבודה ואת מידת ההדרה החברתית. צורת הצגת הנתונים מאפשרת השוואה בין חמש אוכלוסיות אלו, בינן לבין עצמן ובינן לבין האוכלוסייה היהודית הותיקה, בכל אחד מהמימדים הבאים: בתחום התעסוקה, ברמת ההשכלה, באחוזי השירות בצבא, ובמצב הבריאות.
כללי

כותרת

עוד מידע