המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
אורתודוקסיה וחרדיות באמריקה ובישראל : היבטים היסטוריים-השוואתיים

אורתודוקסיה וחרדיות באמריקה ובישראל : היבטים היסטוריים-השוואתיים

שם המחבר: קפלן קימי
תאריך לועזי: 2006
סוג פרסום: פרק
שם כתב העת או הספר הערוך: עם לבדד - מולדת ופזורה; אסופת מאמרים מוגשת לנפתלי לאו-לביא
מספרי עמודים: 315--301
מקום הוצאה: תל אביב
שם ההוצאה: משכל
כל קהילה חרדית הפנימה דברים שונים מסביבתה הגיאוגרפית, הפוליטית, החברתית, התרבותית, הכלכלית והדתית. המאמר מבקש לפתח את המודעות המחקרית לשונות הרבה שבין המחנות האורתודוקסי והחרדי שבאמריקה, ובין החרדים שבישראל. זאת באמצעות כמה היבטים כלליים וראשוניים לבחינת ההשפעות הסביבתיות על האורתודוקסיה באמריקה, בארץ ישראל ובמדינת ישראל, החל מסוף המאה ה-19, ועל החיים החרדיים במדינות אלה במחצית השניה של המאה העשרים. החלק הראשון כולל התייחסות לאישים, לאירועים ולתהליכים חשובים, והחלק השני – מוקדש לסקירת ספרות מחקרית, לתצפיות ולשיחות עם חרדים. מממצאי המחקר: למרות הדמיון במחויבות להלכה, קיימות נורמות שונות בתכלית הגובלות בהתנהגות דתית שונה, ובהתאם – שונים הם גבולותיו החברתיים של המגזר בחרדי באמריקה ובישראל.
כללי

כותרת

עוד מידע