המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
איכות הסביבה בהשקפת העולם החסידית

איכות הסביבה בהשקפת העולם החסידית

שם המחבר: גרסטנפלד מנפרד , לדרברג נתנאל
תאריך לועזי: 2002
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: כיוונים חדשים
כרך: 7
מספרי עמודים: 139--132
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: ההסתדרות הציונית העולמית
המאמר סוקר את תפיסתם של כמה מגדולי החסידות בדבר מעמדו התיאולוגי והאמוני של 'הטבע' ומשאביו. הכותבים מנתחים את העקרונות הקבליים והמיסטיים, בדבר שפלותו של האדם מול הטבע, וההוראות החינוכיות במשנה החסידית האוסרות להתייחס אל הסביבה בהתנשאות. בין השאר נדון יחס החסידות לבעלי חיים, לצומח ולדומם, ואף חובת הצמחונות על פי החסידות. לסיכום, ניתוח מעמיק של מחשבות על הסביבה, רעיונות ודרכי התנהגות של מייסדי החסידות, עשוי לסייע בידינו להגביר את ההתייחסות לענייני הסביבה בקהילות חסידיות בימינו אלה.
כללי

כותרת

עוד מידע