המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
אלימות, רוחניות ובריאות: אלימות רוחנית הנחוות על ידי נשים חרדיות נפגעות אלימות

אלימות, רוחניות ובריאות: אלימות רוחנית הנחוות על ידי נשים חרדיות נפגעות אלימות

שם המחבר: דהאן ניקול , לוי ציפי
תאריך לועזי: 2010
סוג פרסום: פרק
שם כתב העת או הספר הערוך: פסיפס גופנפש: בריאות נשים בישראל
מספרי עמודים: 385-372
מקום הוצאה: באר שבע
שם ההוצאה: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
המחקר בוחן את ה"אלימות הרוחנית" ואת השלכותיה הבריאותיות, על פי נתונים שעלו מתוך קבוצה טיפולית של נשים חרדיות נפגעות אלימות במשפחה. קבוצת הדגימה מנתה 8 נשים – 7 חרדיות ואחת דתית, כאשר הנתונים נאספו מתוך ניתוח איכותני של סיפורי הנשים, שחשפו את עובדות חייהן בפני המטפלות. הרקע התרבותי והדתי של הנשים הנפגעות גורם לכך שנפגע אצלן ההקשר הדתי והאיכות הדתית באופן המסב להן סבל רוחני. בהתאם לעבודה הקבוצתית נבנתה טיפולוגיה של האלימות לפי שלוש דרגות חומרה: 1. הקטנת 'ערכה הרוחני' של האישה, אמונותיה ועשייתה הדתית בבית ומחוצה לו. 2. מניעת והגבלת עשייתה הדתית והרוחנית במרחב הביתי. 3. אלימות שגרמה לביצוע עבירות הלכתיות ועבירות על צווים דתיים. כלל ממצאי המחקר מצביע על מה שכונה 'אלימות רוחנית' הנחווית על ידי נשים חרדיות נפגעות אלימות במשפחה, תוך הצבת פרמטרים לאלימות זו, בשל הממד הרוחני השונה מהותית מן הממד הפיזי, הפסיכולוגי, המיני והכלכלי של אלימות קונבנציונלית.
כללי

כותרת

עוד מידע