המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
ביחד או לחוד? תכנית הליבה והשסע הדתי-חילוני בישראל

ביחד או לחוד? תכנית הליבה והשסע הדתי-חילוני בישראל

שם המחבר: קורש מידן
תאריך לועזי: 2012
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: ישראלים: כתב עת רב תחומי לחקר ישראל
מספרי עמודים: 156-132
מקום הוצאה: באר שבע
שם ההוצאה: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות
קישור לרשומה המלאה
מטרת המאמר לבחון את המאבק המתחולל במדינת ישראל מסוף שנות התשעים של המאה הקודמת סביב הדרישה ליישום תכנית ליבה חינוכית בחינוך החרדי. מאבק זה משמש מקרה בוחן לבחינת אופיים של דפוסי השסע הדתי-חילוני, באמצעות תאוריות רלוונטיות, ביניהן מודל 'חמשת השסעים' שהציעו ליסק והורוביץ, וכן מודל הדמוקרטיה של ההסדרה של לייפהרט. המאבק סביב תכנית הליבה מלווה ברקע היסטורי וחברתי והצגת מסמך הסטטוס-קוו משנת 1948, תיאור תפקידו של דוח דברת במחלוקת, וכן הצגת הערכים ונקודות המבט האידאולוגיות השונות והסותרות בהן מחזיקים שני הצדדים בשסע הדתי-חילוני. מסקנת המאמר כי אופיו של המאבק על תכנית הליבה עולה בקנה אחד עם מודל האופי המשברי של השסע יותר מאשר עם המודל הרואה בשסע זה ישות הסדרית. הטענות שעלו מן המגזר החרדי נושאות אופי פלורליסטי (לרוב לא במתכוון) אשר נשען על גישות פוסט-מודרניות, העשויות להביא להכרה מלאה בזכותו של המגזר החרדי לחנך את ילדיו בהתאם לערכיו, בלי לדרוש ממנו להנחיל ערכים שמתנגשים עם חינוך זה. תמורה מעין זו תשפיע מאוד על המאבק סביב תכנית הליבה, ואולי אף תביא לסיומו.
כללי

כותרת

עוד מידע