המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
ביטויי מצוקה נפשית אצל חרדים : הבניה נרטיבית והתערבות נרטיבית רגישת-תרבות

ביטויי מצוקה נפשית אצל חרדים : הבניה נרטיבית והתערבות נרטיבית רגישת-תרבות

שם המחבר: גודמן יהודה , ויצטום אליעזר
תאריך עברי: תשנ"ח
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: חברה ורווחה
כרך: יח,1
מספרי עמודים: 123--97
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: משרד הרווחה והשירותים החברתיים
במאמר מתוארים ביטויי מצוקה של מטופלים חרדים המעוצבים כסיפורים דרמטיים. ביטויי המצוקה האישיים של המטופלים, הסובלים מהפרעות נפשיות, שואבים את תכניהם מהסביבה החברתית, מאוצר הסמלים ומסוגי הנרטיב האופייניים לתרבות החרדית. המטופל מעצב את מצוקתו ואת סיפורו במסגרת יחסי גומלין מורכבים שיש לו עם התרבות הקולקטיבית ובהקשרים בין-אישיים וחברתיים ספציפיים. ל'קריאה נכונה' של ביטויי המצוקה ולהבנת תהליכי עיצובם הנרטיבי והדרמטי חשיבות רבה לחקר החברה והתרבות החרדית, ולתהליכים מרכזיים של הטיפול במטופלים חרדים. זהו בסיס לאמפטיה עם הפונה, ליצירת ברית טיפולית ולהתערבות נרטיבית רגישת-תרבות. בעזרת שני סיפורים של פונים, שהשתמשו בסמלים המייצגים דמויות על-טבעיות כדי לבטא מצוקה נפשית, מודגם העיצוב הנרטיבי של ביטויי המצוקה ודרך ההתערבות הטיפולית המתאימה.
כללי

כותרת

עוד מידע