המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
בין בינוניות למצוינות: החשש וההכרח בדירוג ואומדן הישגים בעולם התורה החרדי

בין בינוניות למצוינות: החשש וההכרח בדירוג ואומדן הישגים בעולם התורה החרדי

שם המחבר: חקק יוחאי
תאריך לועזי: 2011
סוג פרסום: פרק
שם כתב העת או הספר הערוך: הכל מדיד? - מבטים ביקורתיים על דירוג וכימות
מספרי עמודים: 299--277
מקום הוצאה: באר שבע
שם ההוצאה: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הפרק עוסק ביחסה המיוחד של החברה החרדית לשאלות של דירוג ומדידת בני אדם והישגיהם. בעוד שבתרבות המערבית גוברת מגמת המדידה ומדרגי התנהגויות, הישגים וקבוצות אוכלוסיה, הרי שהחברה החרדית מסויגת ביחס למגמות אלה. הסיבה: השפעת הדירוג על יצירת היררכיה חדשה, ממנה מבקשת החברה החרדית להמנע. הכותב סוקר את השיח החינוכי החרדי המתאר את אופיים הבלתי מוגבל של המשאבים הרוחניים, וחוסר היכולת האנושית לאמוד הישגים בעולמות הרוח. המאמץ למנוע דירוגים נועד לשמר את המבנה החברתי הנוכחי במסגרתו כל הגברים הצעירים מצופים ללמוד רק תורה במשך שנים ארוכות. אלא שתופעת ה'נושרים' מן הישיבות מוכיחה כי ההיררכיה שרירה וקיימת, גם אם אינה תוצאה של דירוג ומדידה. החשש מפני הנצחת הבינוניות בישיבות, והתגברות התחרות הפנימית בין הישיבות השונות ובתוך חברת התלמידים, מוכיחה שהשיח המטשטש היררכיה אינו בר תוקף.
כללי

כותרת

עוד מידע