המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
בין הפאה לרעלה: מבט השוואתי על תהליכי אקדמיזציה בקרב נשים בחברות שמרניות - החברה החרדית והחברה הבדווית בישראל

בין הפאה לרעלה: מבט השוואתי על תהליכי אקדמיזציה בקרב נשים בחברות שמרניות - החברה החרדית והחברה הבדווית בישראל

שם המחבר: קלעג'י תהילה
תאריך לועזי: 2010
סוג פרסום: עבודת דוקטור
מקום הוצאה: רמת גן
שם ההוצאה: אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר למנהל עסקים
מחקר העוסק בנשים בחברות שמרניות, השואפות לשמור על ערכיהן יחד עם המודרניות וערכיה, בתוכה הן חיות. במוקד המחקר עומדת השאלה האם וכיצד משפיע תהליך האקדמיזציה של נשים חרדיות ובדואיות על החברות השמרניות ממנה הן באות. לצורך כך נבדקו 60 נשים אקדמאיות מן החברה החרדית ומן החברה הבדואית, נערכו ראיונות עומק, תצפיות וניתוח מסמכים, סביב שלושה מעגלים: חברה ואידיאולוגיה, אישי, ומשפחתי. מממצאי המחקר: נשות הקבוצות הנחקרות מתחזקות את זהותן כמשתייכות למגזר שמרני פטריארכלי, לצד הכשרתן האקדמית והשתלבותן במשק ובתפקידי מפתח. החוקרת מציעה מושג מפתח אותו היא מכנה "רב-שמרנות מודרנית" לפיו דווקא הכלים שמעניקה המודרנה והאקדמיה מחזקים את הסתגרותן של קבוצות מסורתיות ואת זהות המשתייכים להן. באופן זה דווקא קונפליקטים המקובלים כמובנים, עשויים להפתר כאשר עורכים הפרדת רשויות ודיפראנציאציה לתועלת האקדמית והקידום הכלכלי.
כללי

כותרת

עוד מידע