המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
בין הפרט לקהילה: דפוסי מגורים של אוכלוסיה חרדית בירושלים

בין הפרט לקהילה: דפוסי מגורים של אוכלוסיה חרדית בירושלים

שם המחבר: פלינט שלומית
תאריך לועזי: 2011
סוג פרסום: עבודת דוקטור
מקום הוצאה: תל אביב
שם ההוצאה: אוניברסיטת תל-אביב
העבודה מבקשת לבחון תהליכים חברתיים המתקיימים בין הפרט לקהלה במרחב העירוני. במערך זה בולטת ההיבדלות החרדית, היוצאת דופן בעוצמתה, באופייה ובתהליכים העוברים עליה. העבודה עוסקת ברמות זהות וארגון כמעצבות מרחב חרדי, ובודקת שכונות נבחרות בירושלים: רמת שלמה, סנהדריה וקרית היובל, על פי מפתח של ליטאים, חסידים וספרדים. מממצאי המחקר: 'מרכיב הזהות' בהקשר המרחבי, ומרכזיותם של כוחות 'לא כלכליים' ויחסים קהילתיים המושכים ודוחים את הדיירים בבחירת מקום המגורים. המחקר מבחין בין צורת אכלוס מהירה 'מלמעלה' לבין מוטיבציה של פרטים לבנות מנגנון גישור דינמי, המאפשר להם לצמצם את הפער שבין העדפות המגורים המוצהרות לבין האילוצים של הסביבה העירונית. בתוך תהליכים אלו באים לידי ביטוי גורם ההשתייכות התת-מגזרית וההיררכיה התורנית, ואלה מהווים תשתית לבחינה מעמיקה להשפעת התיאולוגיה על המרחב, ועל התיאולוגיה כיוצרת מרחב.
כללי

כותרת

עוד מידע