המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
בין הקהילה לישיבה: שינויים ומגמות שונות במנהיגות הרבנית המזרחית במדינת ישראל

בין הקהילה לישיבה: שינויים ומגמות שונות במנהיגות הרבנית המזרחית במדינת ישראל

שם המחבר: ליאון נסים
תאריך לועזי: 2011
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: עת-מול
כרך: 219
מספרי עמודים: 28--31
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: יד יצחק בן-צבי
קישור לרשומה המלאה
אחת התמורות המרכזיות במנהיגות הרבנית ביהדות המזרחית בת זמננו, לאחר היציאה הגדולה מארצות המוצא אל יעדים חדשים ובמרכזם מדינת ישראל — היא תופעת ההתחרדות. למגמה חברתית זו הייתה משמעות עמוקה ביחס ל"קהילות הלומדים", שמתוכן צומחת המנהיגות הרבנית המתחרדת ביהדות המזרחית. המאמר עוסק במנהיגות רבנית מזרחית זו, הצומחת בקהילות החרדיות, והמתמודדת בארץ עם מציאות חברתית מורכבת מאוד: מחד גיסא, עולמן של הקהילות המזרחיות, המפוצלות בין עדות שונות ומאופיינות באמונה גדולה ובגישה חיובית למסורת הדתית; מאידך גיסא, עולמה התובעני והאדוק של הישיבה החרדית, המשמשת מקום לימוד ונוטלת חלק בולט במיוחד בעיצוב המציאות הדתית של המזרחים בישראל .
כללי

כותרת

עוד מידע