המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
בית הכנסת הרב-עדתי בדור המדינה בישראל : אתניות, אורתודוקסיה, לאומיות ומגד

בית הכנסת הרב-עדתי בדור המדינה בישראל : אתניות, אורתודוקסיה, לאומיות ומגד

שם המחבר: ליאון נסים
תאריך לועזי: 2010
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: כנישתא
כרך: 4
מספרי עמודים: קצא-רכ
מקום הוצאה: ירושלים ורמת גן
שם ההוצאה: אוניברסיטת בר- אילן ומכון לנדר
המאמר טוען כי נוכח המקרה של בית הכנסת העדתי בישראל, ניתן לראות כי ליחס בין דת לאתניות יש תפקיד מורכב יותר, דיאלקטי משהו, בארגונו של המעבר מבית כנסת חד-עדתי הקרוב לדור המהגרים / העולים, לבית כנסת רב-עדתי בדור המדינה המבטא את תהליכי הטמיעה. לא רק תהליכי החילון אלא גם תהליכי ההתחדשות הדתית הנקשרים בשינוי המזג הדתי בבית הכנסת העדתי, תורמים לשחיקה בדגם החד-עדתי, ולהופעתו של הדגם הרב-עדתי. טענת הכותב היא כי המציאות מורה כי גם בבית הכנסת הרב-עדתי מתקיים ניסיון לבסס את קיומו סביב יסוד אתני, הנוצר מתוך האופק התרבותי המעמדי הסובב את עולמם של יוצאי ארצות האסלאם בדור המדינה. לפנינו תהליך של הבניה של יסוד אתני מורחב העומד בבסיס ההתארגנות של בית הכנסת הרב-עדתי והמבחין אותו מבתי כנסת אשכנזיים.
כללי

כותרת

עוד מידע