המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
בעיית הסמים בירושלים

בעיית הסמים בירושלים

שם המחבר: ורצברגר רחל
תאריך לועזי: 2003
סוג פרסום: מסמך
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: הכנסת - מרכז המחקר והמידע
קישור לרשומה המלאה
מסמך שהוכן לבקשת הוועדה למאבק בנגע הסמים, לקראת דיון בנושא "בעיית הסמים בירושלים כעיר מעורבת". המסמך מציג נתונים המעידים על היקף תופעת השימוש בסמים בירושלים והיבטים שונים של הטיפול בה, תוך התייחסות לאוכלוסיות השונות המתגוררות בעיר. לאור הרכבה הייחודי של אוכלוסיית העיר ירושלים, הטיפול בבעיית המשתמשים בסמים הוא מורכב ורב-ממדי. העובדה כי לכל אחד מן המגזרים הללו: יהודים- חילונים וחרדים - וערבים, מאפיינים ייחודיים, מצריכה הקצאת משאבים ייחודיים לכל אחד מהמגזרים. שיעור האוכלוסייה החרדית בשנת 2003 עמד על 30% מכלל האוכלוסייה היהודית בעיר. החטיבה לקידום נוער טיפלה בכ-500 נערים מנותקים מהמגזר החרדי, כ-40-30 מהם מכורים קשים. להערכת אנשי החטיבה, יש עוד כ-600 נערים מנותקים שאינם מטופלים.
כללי

כותרת

עוד מידע