המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
בעלי חיים כגיבורים בספרות-הילדים החרדית לגיל הרך

בעלי חיים כגיבורים בספרות-הילדים החרדית לגיל הרך

שם המחבר: מלחי אסתר
תאריך לועזי: 2014
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: שאנן - שנתון המכללה הדתית לחינוך
כרך: תשע"ה (ב)
מספרי עמודים: 243-256
מקום הוצאה: חיפה
שם ההוצאה: המכללה הדתית לחינוך חיפה
בספרות-הילדים החרדית העכשווית ניתן לזהות גישה חדשה של פתיחות לנושא בעלי חיים: ממיעוט וכמעט היעדר של סיפורים כאלה בשנות השבעים והשמונים של המאה הקודמת – ועד היצע רב ומגוון של יצירות בשנים האחרונות: מסיפורים העוסקים בחיות הגדולות בסביבתן הטבעית – ועד לחיות-המשק והבית והרמשים שבסביבה הקרובה. ריבוי הסיפורים מוכיח, כי התפתחה מודעות לחשיבות הקשר עם בעלי-חיים, לסיפוק יצר הסקרנות של הילדים ולערך החשוב של ההזדהות והאמפתיה כלפי עולם- החי. העיסוק בצד האינטלקטואלי והרגשי של הקשר בין האדם לחיה – בא לידי ביטוי בסיפורים עצמם וכן במבואות של הספרים, שמכוונים להורים ולמחנכים. שם פורשים הכותבים את חשיבות הסיפורים לחינוך הילדים ולקידומם; הם מגדירים את התועלת הרבה שתצמח מהם כאמצעי-תקשורת בין הילדים לסביבתם, וכן – את ההשפעה הרגשית על כל מרכיביה. מממצאי המחקר: מעבר לרתיעה שקיימת מחיות, ובעיקר מהטמאות שבהן, ממעטים הסופרים להתייחס לאורחות-החיים של בעלי-החיים, כי החיות משמשות יותר כנושאי-מסרים שמטרתם להביא את ערכי-המוסר, החברה והדת של החברה החרדית, שבתוכה הם נוצרים. הם מובאים בסיפורים לתכלית מוגדרת ולא ללמידה והיכרות עם אורחות חייהם.
כללי

כותרת

עוד מידע