המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
בתי-ספר יסודיים בחינוך המוכר שאינו רשמי בשנים תש"ס–תשע"ב

בתי-ספר יסודיים בחינוך המוכר שאינו רשמי בשנים תש"ס–תשע"ב

שם המחבר: וייסבלאי אתי
תאריך לועזי: 2012
סוג פרסום: מסמך
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: הכנסת - מרכז המחקר והמידע
קישור לרשומה המלאה
במערכת החינוך פועלים מוסדות חינוך רשמיים בבעלות המדינה ומוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים שאינם בבעלות המדינה (ולצד אלה, מוסדות חינוך נוספים המיועדים לציבור החרדי). בחינוך המוכר שאינו רשמי כ-650 מוסדות בחינוך היסודי, בהם לומדים כ-200,000 תלמידים, שהם כ-20% מתלמידי החינוך היסודי. המסמך סוקר את ההתפתחויות בחינוך המוכר שאינו רשמי – בבתי-הספר היסודיים – בשנים תש"ס–תשע"ב. בין השאר נידונים הנושאים דלהלן: מבנה מערכת החינוך והבסיס החוקי והמנהלי לפעילות החינוך המוכר שאינו רשמי; המקורות התקציביים של החינוך המוכר שאינו רשמי; וכן נתונים מן השנים תש"ס–תשע"ב. כמו כן דן המסמך בסוגיות ודילמות מהותיות, ובהן תפקידיה של המדינה בתחום החינוך; הזכות של הורים לבחור את החינוך שיינתן לילדיהם והזכות לחינוך מותאם תרבותית מול זכותם של ילדים לחינוך ראוי; הפגיעה בחינוך הציבורי שעשויה להיגרם בשל הקמת בתי-ספר פרטיים. השאלה היא האם וכיצד תורמת מדיניותו המוצהרת של משרד החינוך לחיזוק החינוך הציבורי, לצמצום מערכת החינוך המוכר שאינו רשמי ולהקטנת עצמאותה.
כללי

כותרת

עוד מידע