המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
גדלות האדם' ו'שפלות האדם' בארץ לא זרועה: ישיבות המוסר 'סלבודקה' ו'נוברדוק' עולות לארץ ישראל 1925 – 1935.

גדלות האדם' ו'שפלות האדם' בארץ לא זרועה: ישיבות המוסר 'סלבודקה' ו'נוברדוק' עולות לארץ ישראל 1925 – 1935.

שם המחבר: טיקוצינסקי שלמה
תאריך לועזי: 2011
סוג פרסום: פרק
שם כתב העת או הספר הערוך: חינוך ודת – בין מסורת לחידוש
מספרי עמודים: 267--220
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: האוניברסיטה העברית בירושלים, מאגנס -סכוליון
קישור לרשומה המלאה
הפרק עוסק בהעתקתן של שתיים מ'ישיבות המוסר' מליטא לארץ ישראל בתקופת המנדט: 'סלבודקה' ו'נוברדוק'. בתקופה זו הונחו יסודותיו של הממסד הישיבתי הארצישראלי, שהפך לימים לתת-מגזר חרדי מוביל במדינת ישראל. היחס האמביוולנטי של הציבור החרדי האשכנזי כלפי המדינה, והמדיניות של 'סולידריות פטרונית' עם היישוב על כל מופעיה ומורכבותה – כל אלה יסודם בתקופת התאקלמותה של ישיבת 'סלבודקה' בארץ ישראל. לצידה, מה שהותירה נוברדוק לתרבות החרדית של ימינו הוא בעיקר המיתוס של 'מסירות נפש לתורה', המוצג תדיר כאידאל, אם כי אין מאחוריו כוונה אמיתית להחיות את דרכה של הישיבה. סיפורן של נוברדוק ושל סלבודקה מלמד פרק חשוב על דרכן של תנועות רעיוניות במאה העשרים ועל התמודדותם של זרמים דתיים עם משבר המודרנה. ואולם, בניגוד למורכבות שאפיינה את מזרח אירופה, שנבעה מתהליכים חברתיים ותרבותיים בחברה המסורתית, משבר זה היה תוצאה של מעבר יזום אל סביבה חדשה, סביבה שהעמידה את שתי הישיבות אל מול אתגרים חדשים, ובמובנים רבים גם שינתה את פניהן.
כללי

כותרת

עוד מידע