המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
"דור ישרים": ייעוץ גנטי בקהילה החרדית מפרספקטיבה סוציולוגית

"דור ישרים": ייעוץ גנטי בקהילה החרדית מפרספקטיבה סוציולוגית

שם המחבר: ויזנר יפה
תאריך לועזי: 2007
סוג פרסום: עבודת גמר
מקום הוצאה: באר שבע
שם ההוצאה: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
מחקר שבדק את נקודת המפגש בין פרוייקט הבדיקות הגנטיות שמבצעת עמותת 'דור ישרים' בשלב טרום-הנישואין, לבין הקהילה החרדית בישראל. מהי הדרך בה תופסים חברי הקהילה את פרוייקט הבדיקות הללו. לצורך כך רואיינו 24 נשים בראיונות עומק חצי מובנים בשיטת המחקר האיכותנית. המחקר מצא כי כלל המרואיינות תופסות את הפרוייקט כמוצלח ובעל יתרונות בלבד. ההסבר המרכזי לכך שכיום לא מתקיים שידוך בקהילה החרדית ללא בדיקה גנטית מוקדמת, הוא האופן בו הוחדרה הבדיקה אל תוך תהליך השידוך, תוך התאמה לנורמות ולערכים הדתיים ובהסכמת הרבנים. עם זאת, עקב אופיה הקולקטיביסטי של התוכנית, הנשים אינן מבינות כי הבדיקה מאפשרת להן להשתדך גם עם אדם הסובל מבעיה גנטית, כיוון שההסתמכות המוחלטת על הבדיקה מונעת את הסיכון של נישואי נשאים. וכך, אי הבנת הרציונל מוביל להמשך הסטיגמטיזציה כלפי הסובלים מבעיות גנטיות ובני משפחותיהם. אופיה של הקהילה החרדית, המתאפיינת בצייתנות תרבותית והליכה בתלם, מהווה מקרה חקר מושלם לתהליך של קבלת והטמעת המדיקליזציה בקהילה.
כללי

כותרת

עוד מידע