המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
דחיית הגיוס של בחורי ישיבות – הצעת מדיניות

דחיית הגיוס של בחורי ישיבות – הצעת מדיניות

שם המחבר: אילן שחר
תאריך לועזי: 1999
סוג פרסום: אל
כרך: 4//10
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
קישור לרשומה המלאה
מסמך משנת 1999 המציע הסדר לענין גיוס בני הישיבות. הציפייה שהגברים החרדים יישאו בחלק שווה בעול השירות הצבאי או לפחות בשירות לאומי היא ללא ספק נכונה וצודקת, אבל אינה מעשית. גיוס בכפייה עלול לגרום לקרע חברתי ולמרי אזרחי שהחברה הישראלית אינה יכולה להרשות לעצמה. אי לכך השאיפה תתמקד בשתי מטרות מעשיות יותר: שילוב שיעור משמעותי של הגברים החרדים בשוק העבודה, והפסקת המצב שבו הישיבות משמשות מקלט לאלפי בחורים חרדים שאינם לומדים, קרי גיוס כל הנושרים מהישיבות לשירות צבאי. כדי להשיג שתי מטרות אלה מציע הכותב מסלולים שיובילו מהישיבה דרך הצבא או השירות הלאומי (ובגיל מתקדם יותר בלעדיהם) לשוק העבודה.
כללי

כותרת

עוד מידע