המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
דמות האשה בעתונות החרדית

דמות האשה בעתונות החרדית

שם המחבר: נריה בן-שחר רבקה
תאריך לועזי: 2002
סוג פרסום: עבודת גמר
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: האוניברסיטה העברית בירושלים
העבודה בוחנת את הדימויים והייצוגים של נשים חרדיות בעיתונות הנשים החרדית, באמצעות ניתוח תוכן איכותני וכמותי של עיתונות זו. העיתונים מייצגים את הקשת החרדית הנעה מהקצה היותר מחמיר המנער חוצנו מן המודרניות על כל היבטיה עד לקצה המגלה אהדה וקרבה לעולם המודרני. נדגמו כ- 400 כתבות מעיתונים חרדיים, חלקם מיועדים לנשים, וחלקם לכל המשפחה. בעיתונים נבחרו מדורים רלבנטיים – שעסקו בנשים ובחייהן, או פנו אל הנשים ישירות. ממצאים עיקריים: על אף שהנשים החרדיות זוכות לעיתונות משלהן הפונה אליהן הרי שהן אינן קיימות בה בבחינת ישויות עצמאיות. הדימויים והייצוגים של נשים חרדיות בעיתונות החרדית משרטטים אמהות ורעיות מסורות לגברים השוקדים על תורתם. העיתונים עוסקים בעיקר באופן שבו על הנשים למלא שני תפקידים אלו. מובן מאליו כי שני התפקידים הללו ממקמים את האישה בספירה הביתית ומדירים אותה מהספירה הציבורית. במקביל העיתונות טורחת להעצים את תפקידיהן של הנשים. דבר זה נעשה על ידי סיפורים על נשים מפורסמות, דברי תורה, שיחות מוסר או סיפורים עם מוסר השכל ברור וחד-משמעי. חשוב לציין כי תמונה זו אינה משקפת את המציאות. בפועל החברה החרדית מתבססת רבות על כוח העבודה הנשי. פרנסתם של בתים רבים עומדת על מקור ההכנסה של הנשים שמקורו פעמים רבות בעבודה מחוץ לגבולות החברה החרדית.
כללי

כותרת

עוד מידע