המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
דעת תורה – הסמכות הבלתי מסויגת שטוענים לה בעלי ההלכה

דעת תורה – הסמכות הבלתי מסויגת שטוענים לה בעלי ההלכה

שם המחבר: כ"ץ יעקב
תאריך לועזי: 1997
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: בין סמכות לאוטונומיה במסורת ישראל
מספרי עמודים: 95--104
מקום הוצאה: תל אביב
שם ההוצאה: הקיבוץ המאוחד
המאמר סוקר את השימוש המיוחד של המונח 'דעת תורה' בדוח החרדי האחרון, ומתי החל להסתמן תפקודו החדש של בעל ההלכה. לצורך כך מציג הכותב שני מקרי מבחן: מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, ומאבק רבני הונגריה לעצמאות ארגונית אורתודוקסית. המאמר מצביע על מערכת היחסים שבין רבנים לפוליטיקאים המצייתים להם, כתופעה חדשנית ללא תקדים בהיסטוריה היהודית, ובודק את ההצדקה הרעיונית של סמכות זו. הכותב מסיים בעמדתו האישית, המוחה כנגד השפעתם הפוליטית של הרבנים על סוגיות מדיניות תוך שהם מביאים בחשבון רק שיקולים פנים-דתיים.
כללי

כותרת

עוד מידע