המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
דעת תורה' מנומקת: הלכה, תיאולוגיה ופוליטיקה במשנת הרב עובדיה יוסף בשאלת החזרת שטחי יהודה, שומרון ועזה

דעת תורה' מנומקת: הלכה, תיאולוגיה ופוליטיקה במשנת הרב עובדיה יוסף בשאלת החזרת שטחי יהודה, שומרון ועזה

שם המחבר: ליאון נסים
תאריך לועזי: 2014
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: מחקרי יהודה ושומרון
כרך: כג
מספרי עמודים: 291--305
מקום הוצאה: אריאל
שם ההוצאה: המרכז האוניברסיטאי באריאל
המאמר מציג דוגמה חרדית לדעת תורה מנומקת, שאולי קרובה בתצורתה לפסיקת ההלכה בשאלות מדיניות בקרב רבני הציונות־הדתית, אך רחוקה במידה רבה בתכניה ובמסקנותיה מהם. המקרה שבו יעסוק המאמר נקשר בדעת התורה ההלכתית המנומקת שסיפק הרב עובדיה יוסף לחברה הישראלית בסוגיה המצויה בליבת המחלוקת המדינית: שאלת החזרת שטחים תמורת שלום. מסקנת המאמר כי מדובר לא בהכרעה כי אם בהצעה או הרהור סמכותי במתרחש, תוך הותָרה של מרווח פרשנות ופעולה לעתיד. הכותב מייחס לרב יוסף עמדה עצמאית, שאינה עולה בקנה אחד עם 'דעת תורה' החרדית הקלאסית, גישה חרדית רכה המנסה לחבר ולהכיל בין קטבים הנאמנים מלכתחילה לסמכות ההלכה כקובעת את המציאות, אך חלוקה באשר למימושה בהווה.
כללי

כותרת

עוד מידע