המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
דפוסים חדשים ביזמות עסקית חרדית בירושלים

דפוסים חדשים ביזמות עסקית חרדית בירושלים

שם המחבר: גולדשטיין תרצה
תאריך לועזי: 2008
סוג פרסום: עבודת דוקטור
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: האוניברסיטה העברית בירושלים
מחקר כלכלי לאור תיאוריות עכשוויות בתחום חקר היזמות העסקית והיבטיה הסוציולוגיים. במוקד המחקר: היזמות החרדית, הן ברמת המקרו – סוגי העסקים שהוקמו בין השנים 2004-1995, והן ברמת המיקרו – היזם החרדי וסוגי הרשתות החברתיות שהוא מקים. הנתונים נאספו באמצעות שאלונים לאורך ציר זמן מוגדר, ועסקו בתנאים הכלכליים והתרבותיים המאפשרים יזמות. הממצאים מעידים על עלייה מתמדת ברמת החיים שהביאה לעליה בביקושי שוק למגוון סחורות יוקרה שלא היו מקובלות עד כה בחברה החרדית, וכן על חדירה של חידושים טכנולוגיים בעיקר בתחום התקשורת. ממצא חשוב קשור ליזמות הנשית החרדית, לפיו באופן פראדוקסלי דווקא החברה השמרנית ביותר נותנת בידי הנשים ידע וכלים המאפשרים לה להתמודד עם עולם העבודה המודרני. הנשים החרדיות הולכות ומבצרות את מעמדן בתחום העסקים, ומתוך כך בתוך המעגל המשפחתי והחברתי בכלל. הרבה ממה שנתפס בחברה הישראלית כמעמד נחות, הוא מראית עין בלבד הקשור בעיקר לפרהסיה הציבורית.
כללי

כותרת

עוד מידע