המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
דפוסי חזרה בתשובה בקרב חוזרים בני עדות המזרח ובני עדות אשכנז הפונים לטיפול נפשי

דפוסי חזרה בתשובה בקרב חוזרים בני עדות המזרח ובני עדות אשכנז הפונים לטיפול נפשי

שם המחבר: מימרן יהודה
תאריך לועזי: 1992
סוג פרסום: עבודת גמר
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: האוניברסיטה העברית בירושלים - המחלקה לפסיכולוגיה
המחקר עוסק בתרומת ההבדלים האתניים והתרבותיים לתהליך החזרה בתשובה. בני עדות המזרח ובני עדות אשכנז נבדלים, בין היתר, במקום ובמשקל שתופסת הדת בחייהם, וכן באופי דתיותם. העבודה מנסה לתאר ולהשוות את דפוסי החזרה בתשובה המטופלים במרפאה לבריאות הנפש, על פי השתייכותם העדתית. מן הממצאים: אצל אשכנזים הופיעו יותר נושאים קוגנטיביים, ואילו אצל עדות המזרח הופיעו יותר נושאים ריגשיים. אצל עדות אשכנז השינוי הוא קיצוני ומובחן יותר, וקו השבר בין מה שהיה קודם לחזרה לבין מה שקורה אחריה, ברור יותר, תוך שבירה ברורה וקונקרטית של דפוסי חיים קודמים. מאידך אצל בני עדות המזרח ניתן להבחין שהם 'חוזרים' גם אל משפחתם המסורתית הקרובה. אצל שני הסוגים נמצא כי החזרה בתשובה אינה רק בשל צורך נפשי באמונה, אלא משרתת גם צרכים 'ארציים' יותר, כגון שייכות, מסגרת לחיי היומיום, חיי חברה וקהילה, תקווה לעתיד, כיוון ומשמעות לחיים.
כללי

כותרת

עוד מידע