המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
דת ומדינה: חילוניים, דתיים וחרדים

דת ומדינה: חילוניים, דתיים וחרדים

שם המחבר: כהן אשר
תאריך לועזי: 1997
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: העשור הראשון: תש"ח-תשי"ח
מספרי עמודים: 227--242
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: יד יצחק בן צבי
המאמר דן בנושא יחסי דת, חברה ומדינה. השלמה הדדית, פשרות והסדרים מאפיינים את מכלול הסוגיות בנושא זה - המכונה דגם הדמוקרטיה ההסדרית. המאמר מתמקד בהיבטים המעסיקים את הציבור הישראלי עד לימינו: החל מהוויכוחים על הנוסח של מגילת העצמאות, הסטטוס-קוו, שאלת כינונה של חוקה, סוגיות השירות הצבאי והלאומי, ההסדרים הנוגעים לנושא אופיה של השבת, מעמד בתי-הדין הרבניים והמועצות הדתיות, סוגיית הזרמים בחינוך ופרשיות "מיהו יהודי". המאמר מסיק כי דמוקרטיה הסדרית אינה מהווה פתרון מהותי לשסע עצמו, ויש בה פוטנציאל מתמיד להפוך מדמוקרטיה הסדרית לדמוקרטיה משברית. לפיכך יתכן שאחדותה ושלמותה של החברה מצריכות בחינה מחודשת של הסוגייה מתוך מטרה לנסח מחדש את תכניה של הדמוקרטיה הישראלית ואת החיים יחדיו של כל חלקי הפסיפס החברתי-תרבותי-דתי ממנו היא מורכבת.
כללי

כותרת

עוד מידע