המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
האוכלוסייה החרדית בירושלים: מאפיינים וצרכים

האוכלוסייה החרדית בירושלים: מאפיינים וצרכים

שם המחבר: הרשקוביץ שרה
תאריך לועזי: 1993
סוג פרסום: דוח מחקר
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: עירית ירושלים, החטיבה לתכנון אסטרטגי ומחקר
דוח בעקבות סקר שבדק את צרכי האוכלוסייה החרדית בירושלים, את מידת חשיפתה לשירותים השונים ואת שביעות רצונם משירותי העיריה. הסקר הקיף 750 משפחות חרדיות מחמש שכונות בעיר, באמצעות שאלונים שעסקו בנושאים עירוניים וביחסי תושב-עיריה. מממצאי הסקר: מרבית האוכלוסייה מרוצה ממקום מגוריה (86%). בתחום הפיסי: האוכלוסייה מעידה על שיפור בתחום התחבורה, סלילת כבישים, תאורת רחוב ומגרשי משחקים, אך מוטרדת מנושאי תברואה, ניקיון ובטיחות בכבישים. בתחומים החברתיים: קיימת שביעות-רצון גבוהה יחסית מרמת החינוך, וכן מן התחנות לאם ולילד. מאידך, התברר שקיימת חשיפה מועטת ביותר לשירותיה של העיריה בנושאים חברתיים ובנושאי תרבות ופנאי.
כללי

כותרת

עוד מידע