המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
האוכלוסייה החרדית והרשות המקומית, חלק ב': השפעת הרכב האוכלוסייה בירושלים על תקציב העירייה

האוכלוסייה החרדית והרשות המקומית, חלק ב': השפעת הרכב האוכלוסייה בירושלים על תקציב העירייה

שם המחבר: דהן מומי
תאריך לועזי: 1999
סוג פרסום: ספר
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: מכון ירושלים לחקר ישראל
קישור לרשומה המלאה
ההכנסה הנמוכה של המשפחה החרדית הממוצעת מזכה אותה בהטבות רבות, אך לעומת זאת גביית המס מן האוכלוסייה החרדית קטנה יחסית בהשוואה לשאר האוכלוסייה, בשל ההכנסה הכספית הנמוכה של משפחות חרדיות רבות. למצב עניינים זה שתי השלכות על התקציב במישור המקומי. מחקר זה ממשיך את חלקו הראשון, ובו עוסק המחבר בנתונים שהתקבלו מעיריית ירושלים בדבר הכנסות מארנונה למגורים לשנת 1995. כמו כן נאמד אובדן ההכנסות בגין הנחות בתשלום ארנונה למגורים. נמצא כי למעלה מ-60% מן המשפחות החרדיות נהנות מהנחה בשיעור של 80% - 100%, לעומת 10% מן המשפחות הלא-חרדיות. על בסיס אומדנים אלו עורך המחבר סימולציה לשנות האלפיים. שיעור הריבוי הטבעי הגבוה של האוכלוסייה החרדית דוחף כלפי מעלה את משקלם של בעלי ההכנסה הנמוכה בירושלים. כתוצאה מכך, שיעור עליית ההכנסות מארנונה למגורים אינו מצליח להדביק את קצב גידול ההוצאה העירונית הנדרשת לשמירה על רמה קבועה של שירותים עירוניים. לאורך זמן הגירעון התקציבי ילך ויתפח. תוצאות הסימולציה הבסיסית מצביעות על גירעון תקציבי ועל חוב עירוני העלולים להגיע לממדים מדאיגים.
כללי

כותרת

עוד מידע