המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
האופנה החרדית בראשית ימי המדינה

האופנה החרדית בראשית ימי המדינה

שם המחבר: הלמן ענת
תאריך לועזי: 2012
סוג פרסום: פרק
שם כתב העת או הספר הערוך: בגדי הארץ החדשה: מדינת ישראל הצעירה בראי הלבוש והאופנה
מספרי עמודים: 178-169
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
הפרק עוסק בתרבות הביגוד של החרדים בשנים הראשונות למדינה, בשווה ובשונה מן הציונות הדתית ומן הרוב החילוני. המקורות: עיתונות, תצלומים, עדויות ועוד. הכותבת מתארת את לבוש הגברים ולבוש הנשים דאז, את חוקי הצניעות שהופעלו בידי 'ועד משמרת הצניעות', פולמוסים חינוכיים בקרב 'בית יעקב' בנושא זה, בתי מסחר שונים ועוד. גם הדימוי של החרדי על פי לבושו כפי שהשתקף בעיתונות החילונית מוצא ביטוי במחקר, הכולל אנקדוטות רבות מן התקופה על רקע ענין זה, כמו על רקע ההפגנות שהחלו אז בירושלים והקיטוב הדתי-חילוני שהחל מסתמן אז בזירות שונות.
כללי

כותרת

עוד מידע